Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Ngô Văn Điệp
Giới tính Nam
Đơn vị Trường THCS Ki Sơn
Tỉnh/thành Hai Phong
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 8019 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1467 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này