Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phung Quoc Dat
Giới tính Nam
Đơn vị thcs xuan dinh
Tỉnh/thành ha noi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1590 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 679 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này