Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Như
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Xuân Châu
Quận/huyện Huyện Thọ Xuân
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Ngô Thị Ngà, Đỗ Phúc Thịnh
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 546 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 688 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này