Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Thanh
Giới tính Nam
Đơn vị TH Cửu Long 2
Tỉnh/thành Bạc Liêu
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 102 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 7104 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 52982 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này