Thông tin thành viên

1323794.jpg";i:1;i:133;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Trịnh Văn Vân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đồng Tâm
Quận/huyện Huyện Mỹ Đức
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Hoàng Văn Sang, Nguyễn Văn Ban
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1737 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8760 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này