Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Kien Vang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Quận 11
Quận/huyện Quận 11
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 13706 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10421 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này