Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thị Tiểu Thanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Tiên Lãng
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Giới thiệu Giáo viên giỏi thành phố
Xác thực bởi Vũ Hồng Vương, Đoàn Thị Thuỷ
Đã đưa lên 66 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1021 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 45 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 26066 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này