Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Hải
Giới tính Nam
Website https://hoanglong1997.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Quách Văn Phẩm
Quận/huyện Huyện Đầm Dơi
Tỉnh/thành Cà Mau
Xác thực bởi Xuân Sang, Lâm Quang Ái
Đã đưa lên 1223 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2308 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5269 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 113017 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này