Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đinh Văn Đồng
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Hương Hoá
Quận/huyện Huyện Tuyên Hóa
Tỉnh/thành Quảng Bình
Xác thực bởi Phan Trọng Dần, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 48 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 233 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10032 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này