Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đặng Thanh Hải
Giới tính Nam
Đơn vị Trường THCS Nà Mường
Tỉnh/thành Sơn La
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 579 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 269 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này