Thông tin thành viên

11733.jpg";i:1;i:168;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên TS. Đỗ Văn Binh
Giới tính Nam
Website https://dovanbinh.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Liêm Hải
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Phạm Thế Long, Lê Văn Thủy
Đã đưa lên 676 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 691 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 202 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 85079 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này