Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Huỳnh Văn Ba
Giới tính Nam
Website https://threeduyxuyen.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học A Ting
Quận/huyện Huyện Đông Giang
Tỉnh/thành Quảng Nam
Giới thiệu Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Đông Giang tỉnh Quảng Nam
Xác thực bởi Huỳnh Phương Thảo, Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 202 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 200 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 157 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1219 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này