Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên TRẦN THỊ THƯ
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nam Phú
Quận/huyện Huyện Tiền Hải
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu Tổng phụ trách giỏi cấp tỉnh. Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 119 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này