Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hà Thị Huyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạch Khoán
Quận/huyện Huyện Thanh Sơn
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Lê Đức Thọ, Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 992 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2399 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này