Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Đức Thạo
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Khởi Nghĩa
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, nhiều năm có học sinh giỏi cấp thành phố
Xác thực bởi Đoàn Thị Thuỷ, Nguyễn Thúy Hoa
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 42 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 19 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3293 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này