Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Hữu
Giới tính Nữ
Đơn vị thcs Ham nghi
Tỉnh/thành Daklak
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 80 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 0 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này