Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Lục Tốn
Giới tính Nam
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Học viện hành chính Quốc Gia Hà Nội
Quận/huyện Quận Ba Đình
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 41826 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17867 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này