Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đỗ Văn Trọng
Giới tính Nam
Đơn vị tr][ngfTHPT B Hải hậu
Tỉnh/thành Nam Đinh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 195 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này