974920.jpg";i:1;i:144;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Phạm Thị Hương Lan
Giới tính Nữ
Website https://lanpth60.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 2 Triệu Trạch
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Tin học
Điểm số 91525 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thuận
Giới tính Nữ
Website http://english4all.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phúc Hòa
Quận/huyện Huyện Tân Yên
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Ngoại ngữ, GD hướng nghiệp
Điểm số 608093 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Ngọc Định
Giới tính Nam
Website https://dinhdoandoi.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lao Bảo
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 103513 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Huỳnh Quốc Chí
Giới tính Nam
Website https://huynhquocchiannghia.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ân Nghĩa
Quận/huyện Huyện Hoài Ân
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 21232 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đoàn Xuân Bảo
Giới tính Nam
Website https://ketnoitrithuc.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bình Thịnh
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 33565 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phuong Thi My Lien
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/Mylien2581
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đồng Ý
Quận/huyện Huyện Bắc Sơn
Tỉnh/thành Lạng Sơn
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 119899 (xem chi tiết)

24010.jpg";i:1;i:175;i:2;i:160;}}-photo
Họ và tên Trần Dương Sơn
Giới tính Nam
Website https://transonql.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Quảng Thuận
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 563483 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Dương Văn Hùng
Giới tính Nam
Website https://duongvanhung1953.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 1 Gia Ninh
Quận/huyện Huyện Quảng Ninh
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 236686 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Tăng Ngọc Diên
Giới tính Nam
Website https://tangngocdien.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Diễn Tháp
Quận/huyện Huyện Diễn châu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 34542 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Tuyết
Giới tính Nữ
Website https://nguyentuyet.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Quận Thanh Khê
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 58846 (xem chi tiết)

340063.jpg";i:1;N;i:2;N;}}-photo
Họ và tên Trần Cao Hoàng
Giới tính Nam
Website https://thanhanhphuc168.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đại Hoà
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học
Điểm số 62433 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên NGƯT. Thân Thị Diệp Nga
Giới tính Nữ
Website https://diepnga07.violet.vn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Bình Dương
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Điểm số 808340 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thanh Tuấn
Giới tính Nam
Website https://tuanhkd.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hoà Khánh Đông
Quận/huyện Huyện Đức Hòa
Tỉnh/thành Long An
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 75283 (xem chi tiết)

476863.jpg";i:1;i:200;i:2;i:143;}}-photo
Họ và tên Lê Đăng Chinh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Chinh1972
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đại Hoà
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 11377 (xem chi tiết)

317262.jpg";i:1;i:144;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Vũ Đức Cảnh
Giới tính Nam
Website https://vdc.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Vinh Quang
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Điểm số 103124 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đinh Thị Sinh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/sinhvq75
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vinh Quang
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 2477 (xem chi tiết)

679971.jpg";i:1;i:147;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Văn Quyết
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thequyet2008
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám
Quận/huyện Huyện Krông Pak
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 33508 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Văn Sáng
Giới tính Nam
Website https://sangdennh.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Huệ
Quận/huyện Huyện Đại Lộc
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 103847 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Trí Thành
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vutrithanh75
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đông Phú 1
Quận/huyện Huyện Lục Nam
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 22412 (xem chi tiết)

1003941.jpg";i:1;i:175;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Long
Giới tính Nam
Website https://xuanlong7677.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Diễn Hải
Quận/huyện Huyện Diễn châu
Tỉnh/thành Nghệ An
Điểm số 3107 (xem chi tiết)