Tình yêu và chỉ tình yêu

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Ngọcngagroup
Người gửi: Đoàn Luyến (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:22' 19-02-2011
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 272
Số lượt thích: 0 người
Love and Love only
Tình Yêu

chỉ Tình Yêu mà thôi
Love will Die
If held too Tightly…
Love will Fly
If held too Lightly…
Tình yêu sẽ chết nếu nắm quá chặt… Tình yêu sẽ bay đi nếu nắm quá lỏng…
Friendship Often Ends in Love…
But Love in Friendship – Never…
Tình bạn thường kết thúc bằng Tình yêu…
Nhưng Tình yêu kết thúc bằng Tình bạn – Không bao giờ…
You May Only be One Person to the World…
But You May Also be the World to One Person…
Bạn có thể chỉ là một người đối với thế giới… Nhưng bạn cũng có thể là cả thế giới đối với một người…
To Love is Nothing…
To be Loved is Something…
To Love and be Loved is Everything…
Yêu thương không là gì cả…
Được yêu thương đã là đáng kể rồi…
Yêu thương và được yêu thương mới là tất cả…
Anticipation is Sweet…
When You are Sure of the Outcome…
Ra tay làm trước là điều tuyệt vời…
Khi bạn đã chắc chắn về kết quả…
Don’t Marry a Person You Can Live With…
Marry Someone You Cannot Live Without…
Đừng kết hôn với một người bạn có thể sống với… Hãy kết hôn với một người bạn không thể sống nếu không có người ấy…
Kindness in Words Creates Confidence…
Kindness in Thinking Creates Profoundness…
Kindness in Giving Creates Love…
Tử tế trong lời nói tạo sự tin tưởng…
Tử tế trong suy nghĩ tạo sự sâu sắc…
Tử tế trong trao tặng tạo tình yêu…
“Love”
One Word that Frees us
of all the Weight and Pain in Life…
“Tình Yêu”
Một Từ có sức giải thoát chúng ta khỏi mọi khối nặng và buồn phiền của cuộc đời…
To Love and Win is the Best Thing…
To Love and Lose, the Next Best…
Yêu Thương và Chiến Thắng là điều tốt nhất… Yêu Thương và Bị Thua là điều tốt kế tiếp…
Âm nhạc: Ernesto Cortazar, Eternal Love Affair

Thực hiện từ File LOVEROSE

Ngọc Nga, 18-2-2011
ngocnga_12@hotmail.com
Avatar
TVM xin chào chủ nhà ! Mời đến thăm nhà tôi !
 
Gửi ý kiến