Bài 6. Miêu tả trong văn bản tự sự

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: violet.vn/nguyenmenlethanhtong
Người gửi: Nguyễn Mến (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:55' 13-02-2010
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 2072
Số lượt thích: 0 người
20/02/2010
violet.vn/ nguyenmenlethanhtong
1
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ THÁNH TÔNG
An Dân – Tuy An – Phú Yên
Tiết 29: Bài 24:
SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC.
violet.vn/nguyenmenlethanhtong
20/02/2010
violet.vn/ nguyenmenlethanhtong
2
KiỂM TRA BÀI CŨ:
Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng nào?
Hãy tính xem 320C ứng với bao nhiêu 0F?
Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng : Dãn nở vì nhiệt của các chất.
320C = 00C + 320C
= 320F + ( 32 x 1,80F )
= 320F + 57,60F
= 89,60F.
20/02/2010
violet.vn/ nguyenmenlethanhtong
3
Tượng đồng Huyền Thiên Trấn Vũ
Làng Ngũ Xá ở Hà Nội ,nổi tiếng việc đúc đồng. Năm 1677 các nghệ nhân của làng này đã đúc thành công pho tượng Huyền Thiên Trấn Vũ bằng đồng đen, là một trong những pho tượng đồng lớn nhất ở nước ta . Tượng cao 3,48m ,có khối lượng 4000kg,hiện đang được đặt tại đền Quán Thánh Hà Nội
20/02/2010
violet.vn/ nguyenmenlethanhtong
4
Tiết 29: Bài 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶCI.SỰ NÓNG CHẢY:
1.Phân tích kết quả thí nghiệm:
20/02/2010
violet.vn/ nguyenmenlethanhtong
5
Giới thiệu dụng cụ thí nghiệm chính gồm có:
?ng nghi?m cú ch?a bang phi?n
C?c ch?a nu?c
Dốn c?n
Nhi?t k?
Giỏ d?
20/02/2010
violet.vn/ nguyenmenlethanhtong
6
800 C
1000C
00C
300c
Thí nghiệm mô phỏng.
Chú ý băng phiến đang ở thể gì?
600C
20/02/2010
violet.vn/ nguyenmenlethanhtong
7
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112131415
Nhiệt độ (0C)
60
63
66
69
72
75
79
80
81
82
84
86
77
Bảng 24.1.
Thời gian
(phút)
20/02/2010
violet.vn/ nguyenmenlethanhtong
8
Tiết 29: Bài 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶCI.SỰ NÓNG CHẢY:
1.Phân tích kết quả thí nghiệm:

C1:
Khi được dun nóng thì nhiệt độ của Băng phiến thay đổi như thế nào?Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?
20/02/2010
violet.vn/ nguyenmenlethanhtong
9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112131415
Nhiệt độ (0C)
60
63
66
69
72
75
79
80
81
82
84
86
77
Thời gian
(phút)
20/02/2010
violet.vn/ nguyenmenlethanhtong
10
Tiết 29: Bài 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶCI.SỰ NÓNG CHẢY:
1.Phân tích kết quả thí nghiệm:

C1:
Tăng dần. Đoạn thẳng nằm nghiêng.

C2:
Tới nhiệt độ nào thì Băng phiến bắt đầu nóng chảy ? Lúc này Băng phiến tồn tại ở những thể nào?
20/02/2010
violet.vn/ nguyenmenlethanhtong
11
20/02/2010
violet.vn/ nguyenmenlethanhtong
12
Tiết 29: Bài 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶCI.SỰ NÓNG CHẢY:
1.Phân tích kết quả thí nghiệm:

C1:
Tăng dần. Đoạn thẳng nằm nghiêng.

C2:
800C . Rắn và lỏng.

C3:
Trong suốt thời gian nóng chảy ,nhiệt độ của Băng phiến có thay đổi không ? Đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?
20/02/2010
violet.vn/ nguyenmenlethanhtong
13
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112131415
Nhiệt độ (0C)
60
63
66
69
72
75
79
80
81
82
84
86
77
Thời gian
(phút)
20/02/2010
violet.vn/ nguyenmenlethanhtong
14
Tiết 29: Bài 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶCI.SỰ NÓNG CHẢY:
1.Phân tích kết quả thí nghiệm:

C1:
Tăng dần. Đoạn thẳng nằm nghiêng.

C2:
800C . Rắn và lỏng.

C3:
Không. Đoạn thẳng nằm ngang.
Khi Băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào theo thời gian ?Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm ngang hay nằm nghiêng ?

C4:
20/02/2010
violet.vn/ nguyenmenlethanhtong
15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112131415
Nhiệt độ (0C)
60
63
66
69
72
75
79
80
81
82
84
86
77
Thời gian
(phút)
20/02/2010
violet.vn/ nguyenmenlethanhtong
16
Tiết 29: Bài 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶCI.SỰ NÓNG CHẢY:
1.Phân tích kết quả thí nghiệm:

C1:
Tăng dần. Đoạn thẳng nằm nghiêng.

C2:
800C . Rắn và lỏng.

C3:
Không. Đoạn thẳng nằm ngang.

C4:
Tăng . Đoạn thẳng nằm nghiêng.
2.Rút ra kết luận:

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

C5:
a) Băng phiến nóng chảy ở (1) ………. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến
b) Trong thời gian nóng chảy ,nhiệt độ của Băng phiến(2)…………………..
-
-
80 0C
Không thay đổi
Thay đổi
90 0C
70 0C
,
,
,
20/02/2010
violet.vn/ nguyenmenlethanhtong
17
Tiết 29: Bài 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶCI.SỰ NÓNG CHẢY:
1.Phân tích kết quả thí nghiệm:

C1:
Tăng dần. Đoạn thẳng nằm nghiêng.

C2:
800C . Rắn và lỏng.

C3:
Không. Đoạn thẳng nằm ngang.

C4:
Tăng . Đoạn thẳng nằm nghiêng.
2.Rút ra kết luận:


C5:
(1)
(2)
800C
Không thay đổi.
20/02/2010
violet.vn/ nguyenmenlethanhtong
18
Tiết 29: Bài 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶCI.SỰ NÓNG CHẢY:
1.Phân tích kết quả thí nghiệm:

C1:
Tăng dần. Đoạn thẳng nằm nghiêng.

C2:
800C . Rắn và lỏng.

C3:
Không. Đoạn thẳng nằm ngang.

C4:
Tăng . Đoạn thẳng nằm nghiêng.
2.Rút ra kết luận:


C5:
(1)
(2)
800C
Không thay đổi.

GHI NHỚ:
* Sự chuyển một chất từ thể rắn sang thể lỏng gọi là SỰ NÓNG CHẢY.
* Mỗi chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định . Nhiệt độ đó gọi là NHIỆT ĐỘ NÓNG CHẢY.
* Trong thời gian nóng chảy ,nhiệt độ của vật không thay đổi.
RẮN
LỎNG
SỰ NÓNG CHẢY
20/02/2010
violet.vn/ nguyenmenlethanhtong
19
Hướng dẫn về nhà:
Học thuộc phần ghi nhớ .
Làm bài tập: 24-25.1 ; 24-25.6 SBT.
1. Bài vừa học
2. Bài sắp học:
Tiết 30: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC ( TT0
Kẻ sẵn mẫu ô li như tiết trước .
Đọc trước phần phân tích kết quả thí nghiệm.
20/02/2010
violet.vn/ nguyenmenlethanhtong
20

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓