bai 25 su 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Kim Toan
Ngày gửi: 13h:49' 25-09-2013
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người

- Tuần: 27
- Tiết: 54
- NS: 01/02/2011
- ND: 09/03/2011
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: HS cần nắm được:
- Sự mục nát của chính quyền phonh kiến ở Đàng Trong nữa sau TKXVIII ,từ đó dẫn đến phong trào nông dân ở Đàng Trong mà đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa Tây Sơn.
- Anh em Nguyễn Nhạc lập căn cứ Tây Sơn và sự ủng hộ của đồng bào Tây Nguyên
2. Tư tưởng:
- Sức mạnh quật khởi ,ý chí kiên cường của nông dân chống lại áp bức bóc
3. Kĩ năng:
- Sử dụng lược đồ kết hợp với tường thuật sự kiện
II. Thiết bị và tài liệu dạy học:
- Lựơc đồ khởi nghĩa Tây Sơn
III. Tiến trình tổ chức dạy học:
1. Ổn định lớp: (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- Trình bày trên lựơc đồ cứ địa của nghĩa quân Tây Sơn ?
3. Dạy và học bài mới (39 phút)
(Giới thiệu bài mới: (2 phút)
Giáo viên dùng phần trả lời của học sinh dẫn dắt các em vào bài mới


( Bài mới: (37 phút)

Nội Dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của Học Sinh

II. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm:
1.Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn : (18 phút)
- Tháng 9/1773 nghĩa quân hạ thành Quy Nhơn


- Năm 1774 ,mở rộng vùng kiểm soát từ Quãng Ngãi đến Bình Thuận

- Chúa Trịnh cho quân chiếm Phú Xuân -> Tây Sơn hoà hoản với Trịnh
- Năm 1783 chính quyền họ Nguyễn bị lật đổ

2. Chiến thắng Gạch Gầm – Xoài Mút : (178517 phút)
a. Nguyên nhân: Nguyễn Aùnh sang cầu cứu quân Xiêm
b. Diễn biến :
- Năm 1784 quân Xiêm chiếm được miền tây Gia Định
- Tháng 1/1785 Nguyễn Huệ chọn Gạch Gầm –Xoài Mút làm trận quyết chiến
c.Kết quả : 5 vạn quân Xiêm bị đánh tan
d. Ý nghĩa:
- Đập tan âm mưu xâm lựơc của nhà Xiêm
- Là trận thuỷ chiến lớn trong lịch sử
- Khẳng định sức mạnh của nghĩa quân


GV chỉ lên bảng đồ thành Quy Nhơn sau đó kể cách Nguyễn Nhạc phá thành Quy Nhơn .
Hỏi: Em có nhận xét gì về việc làm của Nguyễn Nhạc?
Hỏi: Thành Quy Nhơn vào tay của nghĩa quân có ý nghĩa gì ?
GV chỉ vùng Quãng Ngãi đến Bình Thuận nhấn đây là vùng làm chủ sau khi chiếm thành Quy Nhơn .
Hỏi: Biết tin Tây Sơn nổi dậy chúa Trịnh có hành động gì ?

Hỏi: Tại sao Nguyễn Huệ lại tạm hoà hoãn với quân Trịnh ?
Giáo viên giảng giải để học sinh hiểu
-Từ năm 1776-1783 nghĩa quân 4 lần đánh vào Gia Điïnh .Trong lần thứ 2 (1777) Tây Sơn bắt và giết được chúa Nguyễn chỉ còn Nuyễn Aùnh chạy thoát
Hỏi: Tại sao cuộc khởi nghĩa Lam Sơn nhanh chống giành lại thắng lợi ?

Hỏi: Vì sao quân Xiêm xâm lược nước ta ?
Giáo viên sử dụng lược đồ hình 57 chỉ đường tiến quân của quân Xiêm
Hỏi: Thái độ của quân Xiêm như thế nào khi tiến vào nước ta ?
Giáo viên chỉ bản đồ địa danh Mĩ Tho nơi Nguyễn Huệ chọn làm trận quyết chiến .
Hỏi: Vì sao Nguyễn Huệ lại quyết định chọn đoạn sông này ?
Giáo viên dùng lược đồ để tường thuật .
Giới thiệu quy ước trên lược đồ.
Thuỷ quân giấu quân trong các nhánh sông Gạch Gầm – Xoài Mút và các ngách của cù lao
Bộ binh mai phục bên bờ và cù lao giữa sông
Ngày 19/1/ 1785 Nguyễn Huệ dùng mưu nhử địch vào trận địa mai phục .Từ Mĩ Tho và các ngách của cù lao ,các nhánh của cửa sông đổ ra đánh .Trong khi đó phục binh ở hai bên bắn xả vào đoàn thuyền chiến .
Hỏi: Kết quả như thế nào ?

Hỏi: Chiến thắng Gạch Gầm – Xoài Mút có ý nghĩa như thế nào ? Sơn ?
TL: Dũng cảm ,táo bạo ,thông minh ,bất ngờ .
TL: Lần đầu tiên hạ được thành -> uy thế tăng nhanh chống .TL: Phái mấy vạn quân vào đánh chiếm Phú Xuân -> Nguyễn chạy vào Gia Định.
TL: SGK

TL: Sự hưởng ứng
 
Gửi ý kiến