SKKN su (Le)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Đoàn Thị Thuỷ (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:18' 21-12-2009
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người
Phần thứ nhất : Lí do chọn đề tài

Công nghệ là môn khoa học thực hành, nhiều kết luận khoa học đều phải xuất phát từ thực hành.
Trong dạy học công nghệ không chỉ đơn thuần cung cấp cho học sinh những tri thức và kinh nghiệm xã hội mà loài người đã tích luỹ được mà phải góp phần tích cực vào việc hình thành và phát triển nhân cách theo mục tiêu đào tạo. Học sinh càng được tham gia tích cực, chủ động vào các họat động học tập thì cách phẩm chất và năng lực cá nhân càng sớm được hình thành phát triển và hoàn thiện. Phương pháp dạy học thực hành theo nhóm đã góp phần tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh. Phương pháp thực hành công nghệ là phương pháp nhận thức trong quá trình sáng tạo khoa học. Nói đến phương pháp thực hành theo nhóm trong dạy học công nghệ là muốn đề cập đến một phương pháp dạy học trong đó đã vận dụng phương pháp thực hành của quá trình nhận thức thức khoa học vào dạy học: Dạy cho học sinh biết cách tìm tòi, tạo điều kiện để học sinh suy nghĩ nhiều hơn, làm nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn, sáng tạo theo phương pháp thực hành. Dạy học công nghệ không chỉ nhằm cung cấp cho học sinh hệ thống kiến thức, kĩ năng về công nghệ mà quan trọng hơn cả là phải trang bị cho học sinh những kién thức về phương pháp nhận thức khoa học, phương pháp giải quyết vấn đề. Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực tự giác chủ động của học sinh trong học tập.
Chương trình công nghệ lớp 8 và lớp 9 hiện nay được viết trên tinh thân đổi mới về phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học công nghệ “ Tăng cường các hoạt động đa dạng của học sinh trên lớp. Coi trọng phương pháp thực hành kết hợp học tập cá nhân và hoạt động nhóm”.
Vì vậy việc bồi dưỡng phương pháp thực hành theo nhóm, rèn cho học sinh các thao tác trong quá trình làm bài tập thực hành, kích thích óc tò mò khoa học ham hiểu biết của các em ( bằng cách tạo ra các tình huống có vấn đề). Trong quá trình là thực hành sẽ có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu dạy học đặc biệt hơn khi giảng dạy chương trình công nghệ lớp 8 và lớp 9.


Phần thứ hai: Cơ sở lí luận

Phương pháp thực hành theo nhóm trong dạy học là gì? Làm thế nào để bồi dưỡng phương pháp thực hành theo nhóm cho học sinh trong dạy học công nghệ?
- Phương pháp thực hành được hiểu là phương pháp nhận thức trong quá trình sáng tạo khoa học chứ không phải chỉ đơn thuần nói về cách thức tiến hành thực hành kiểm tra một dự đoán hay một giả thuyết có sẵn.
- Thực chất của phương pháp thực hành theo nhóm là giáo viên tổ chức tình huống dạy học và hướng dẫn hoạt động nhận thức của học sinh tương tự như các nhà khoa học sử dụng phương pháp thực hành trong quá trình sáng tạo khoa học chứ không chỉ đơn thuần nói về cách thức tiến hành thí nghiệm, kiểm tra một dự đoán hay giả thuyết đã có sẵn.
 
Gửi ý kiến