Tích hợp nội dung cuộ vận động học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy ngữ văn THCS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Thanh Lượng
Ngày gửi: 22h:33' 23-04-2011
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 1241
Số lượt thích: 0 người


Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ


PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 

I. LÍ DO CHỌN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
“Văn học là nhân học” .Văn học có vai trò rất quan trọng trong đời sống và trong sự phát triển tư duy của con người .
Là một môn học thuộc nhóm khoa học xã hội ,môn văn có tầm quan trọng trong việc giáo dục quan điểm ,tư tưởng ,tình cảm cho học sinh.. Mặt khác “ Dạy văn là một quá trình rèn luyện toàn diện” ( Nghiên cứu giáo dục , số 28, 11/1973), chính vì vậy nội dung giáo dục tư tưởng , đạo đức cho HS trong quá trình dạy và học văn là vô cùng quan trọng và có nhiều cơ sở sát thực để giáo viên liên hệ giáo dục thuận lợi hơn các môn học khác .
Trong những năm vừa qua , thực hiện chương trình sách giáo khoa mới cùng với phong trào đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường phổ thông , môn văn đã mang tính cập nhật hơn , gắn với thực tế cuộc sống hơn .
Như vậy trong quá trình dạy và học môn ngữ văn , giáo viên không thể không thể hiện rõ và đưa vào tích hợp giảng dạy , giáo dục , tuyên truyền cho học sinh nội dung các cuộc vận động lớn của ngành giáo dục trong những năm vừa qua như cuộc vận động Hai không , phong trào Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực …Đặc biệt với vai trò giáo dục thái độ , tư tưởng , đạo đức nhằm mục tiêu hoàn thiện nhân cách cho học sinh để các em trở thành những con người mới xã hội chủ nghĩa , đồng thời góp phần tích cực trong việc chấn hưng nền tảng đạo đức xã hội trong giai đoạn hiện nay , vấn đề tích hợp nội dung cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là vô cùng thiết thực và cần phải có sự quan tâm đúng mức của mỗi giáo viên trong quá trình giảng dạy . Điều đó cũng thể hiện một cách rõ ràng sự tích cực và nghiêm túc của mỗi giáo viên trong việc tham gia hưởng ứng cuộc vận động manh tính xã hội rộng lớn , có ý nghĩa vô cùng quan trong và sâu sắc này . Bởi như chúng ta đều biết , “mỗi bài nói , bài viết , một lời căn dặn , một buổi gặp gỡ , công tác của Người đều chứa đựng ý nghĩa tư tưởng , hành vi và quan hệ đạo đức cách mạng sáng ngời . Con người , cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người đều là tấm gương đạo đức cho toàn Đảng , toàn dân ta học tập suốt đời”. ( Tài liệu phục vụ cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh , nhà xuất bản chính trị quốc gia , năm 2007) . Nói đến đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là nói đến “một nhân cách rất Việt Nam , một lối sống bình dị , rất Việt Nam , rất phương đông , nhưng cũng đồng thời rất mới , rất hiện đại” (…) ( Phong cách Hồ Chí Minh , Lê Anh Trà ).Đặc biệt trong phiên họp lần thứ 24 tại Pa Ri , tổ chức UNESCO đã tôn vinh : Hồ Chí Minh là một vị anh hùng giải phóng dân tộc và là một danh nhân văn hóa thế giới .
Từ những nhận thức trên , tôi đã để tâm nghiên cứu , tìm tòi và thử nghiệm các nội dung và phương pháp tích hợp nội dung cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình dạy học của bản thân ba năm qua và đã thu nhận được những kết quả tích cực. Năm học 2010 -2011 này , đối với môn ngữ văn cấp trung học cơ sở , đồng thời với việc hướng dẫn thực hiện dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng , bộ giáo dục cũng đã ban hành tài liệu hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh . Như vậy nội dung tích hợp trong tài liệu hướng dẫn có thể coi là những nội dung kiến thức bắt buộc trong chương trình dạy học môn ngữ văn cấp trung học cơ sở theo chuẩn kiến thức , kĩ năng . Chính vì vậy , tôi xin mạnh dạn chia sẻ một số giải pháp mà bản thân đã thực nghiệm “ Tích hợp nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” trong dạy học môn ngữ văn bậc THCS” để đồng nghiệp cùng tham khảo , rất mong được sự đóng góp ý kiến và chia sẻ của đồng nghiệp gần xa .
II.GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU
Căn cứ chương trình ngữ văn trung học cơ sở ban hành năm 2002 và tài liệu hướng dẫn tích hợp nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh môn ngữ văn cấp trung học cơ sở mới ban hành , trong chương trình dạy học môn ngữ văn bậc trung học cơ sở có 24 văn bản bắt buộc
 
Gửi ý kiến