Bài 4. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mến (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:16' 30-10-2009
Dung lượng: 5.0 MB
Số lượt tải: 616
Số lượt thích: 0 người
20/10/2009
NGUYỄN MẾN
1

TRƯỜNG THCS LÊ THÁNH TÔNG
MẶT PHẲNG NGHIÊNG.
Tiết 15: Bài 14
An Dân – Tuy An – Phú Yên.
Gv: Nguyễn Mến
20/10/2009
NGUYỄN MẾN
2
Kiểm tra bài cũ
Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20 kg từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau đây ?
F < 20N C. 20N < F < 200N
B. F = 20 N D. F = 200N
D.
2. Kể tên các loại máy cơ đơn giản ?
Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc.
20/10/2009
NGUYỄN MẾN
3
Một số người quyết định bạt bớt bờ mương , dùng mặt phẳng nghiêng để kéo ống bêtông lên . Liệu làm như thế có dễ dàng hơn không ?
Hình 14.1
20/10/2009
NGUYỄN MẾN
4
Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG

1. Đặt vấn đề:

Dùng tấm ván làm mặt phẳng nghiêng có thể làm giảm lực kéo vật lên hay không?
Muốn làm giảm lực kéo vật thì phải tăng hay giảm độ nghiêng của tấm ván?
2. Thí nghiệm:

a) Chuẩn bị:

Lực kế có giới hạn đo 3N
Khối trụ kim loại có móc
Mặt phẳng nghiêng
Chép Bảng 14.1 vào vở
20/10/2009
NGUYỄN MẾN
5
Bảng 14.1. Kết quả thí nghiệm
20/10/2009
NGUYỄN MẾN
6
Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG

1. Đặt vấn đề:

2. Thí nghiệm:

a) Chuẩn bị:


b) Tiến hành đo:
C1:

20/10/2009
NGUYỄN MẾN
7
1,5 N
1
2
3
Độ nghiêng lớn
Độ nghiêng vừa
Độ nghiêng nhỏ
1 N
0,75 N
0,5 N
20/10/2009
NGUYỄN MẾN
8
Bảng 14.1. Kết quả thí nghiệm
2
1
0,5
0,75
20/10/2009
NGUYỄN MẾN
9
Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG

1. Đặt vấn đề:

2. Thí nghiệm:

a) Chuẩn bị:


b) Tiến hành đo:
C1:


C2:
Trong thí nghiệm ở hình 14.2 em đã làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng bằng cách nào?
20/10/2009
NGUYỄN MẾN
10
Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG

1. Đặt vấn đề:

2. Thí nghiệm:

a) Chuẩn bị:


b) Tiến hành đo:
C1:


C2:
- Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng
- Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng

3. Rút ra kết luận:
20/10/2009
NGUYỄN MẾN
11
Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG

1. Đặt vấn đề:

2. Thí nghiệm:

a) Chuẩn bị:


b) Tiến hành đo:
C1:


C2:
- Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng
- Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng

3. Rút ra kết luận:
Dựa vào bảng kết quả thí nghiệm trên để trả lời vấn đề đặt ra ở dầu bài.
20/10/2009
NGUYỄN MẾN
12
Bảng 14.1. Kết quả thí nghiệm
2
1
0,5
0,75
20/10/2009
NGUYỄN MẾN
13
Dùng tấm ván làm mặt phẳng nghiêng có thể làm giảm lực kéo vật lên hay không?
Muốn làm giảm lực kéo vật thì phải tăng hay giảm độ nghiêng của tấm ván?
Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật
Mặt phẳng càng nghiêng ít, thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ.
20/10/2009
NGUYỄN MẾN
14
Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG

1. Đặt vấn đề:

2. Thí nghiệm:

a) Chuẩn bị:


b) Tiến hành đo:
C1:


C2:
- Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng
- Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng

3. Rút ra kết luận:
- Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật
Mặt phẳng càng nghiêng ít, thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ.

4. Vận dụng:

C3:
Nêu 2 thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng?
20/10/2009
NGUYỄN MẾN
15
20/10/2009
NGUYỄN MẾN
16
Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG

1. Đặt vấn đề:

2. Thí nghiệm:

a) Chuẩn bị:


b) Tiến hành đo:
C1:


C2:
- Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng
- Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng

3. Rút ra kết luận:
- Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật
Mặt phẳng càng nghiêng ít, thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ.

4. Vận dụng:

C3:

C4:
Tại sao đi lên dốc càng thoai thoải ,càng dễ hơn?
20/10/2009
NGUYỄN MẾN
17
Đẩy xe lên theo MPN cần lực F = ? so với trọng lượng P của xe?
Xách xe lên bậc cầu thang cần lực F = ? so với trọng lượng P của xe?
20/10/2009
NGUYỄN MẾN
18
20/10/2009
NGUYỄN MẾN
19
Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG

1. Đặt vấn đề:

2. Thí nghiệm:

a) Chuẩn bị:


b) Tiến hành đo:
C1:


C2:
- Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng
- Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng

3. Rút ra kết luận:
- Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật
Mặt phẳng càng nghiêng ít, thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ.

4. Vận dụng:

C3:

C4:
Dốc càng thoai thoải tức là độ nghiêng càng ít thì lực nâng người khi đi càng nhỏ (tức là càng dễ đi)
20/10/2009
NGUYỄN MẾN
20
Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG

1. Đặt vấn đề:

2. Thí nghiệm:

a) Chuẩn bị:


b) Tiến hành đo:
C1:


C2:
- Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng
- Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng

3. Rút ra kết luận:
- Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật
Mặt phẳng càng nghiêng ít, thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ.

4. Vận dụng:

C3:

C4:
Dốc càng thoai thoải tức là độ nghiêng càng ít thì lực nâng người khi đi càng nhỏ (tức là càng dễ đi)

C5:
20/10/2009
NGUYỄN MẾN
21
Ở hình 14.3 Chú Bình đã dùng một lực 500N để đưa một thùng phuy nặng 2000N từ mặt đất lên xe ô tô .Nếu xử dụng một tấm ván dài hơn thì chú Bình nên dùng lực nào có lợi hơn trong các lực sau đây?
F = 2000N; c)F < 500N
F > 500N; d) F = 500N
20/10/2009
NGUYỄN MẾN
22
Tiết 15: Bài 14: MẶT PHẲNG NGHIÊNG

1. Đặt vấn đề:

2. Thí nghiệm:

a) Chuẩn bị:


b) Tiến hành đo:
C1:


C2:
- Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng
- Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng

3. Rút ra kết luận:
- Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật
Mặt phẳng càng nghiêng ít, thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ.

4. Vận dụng:

C3:

C4:
Dốc càng thoai thoải tức là độ nghiêng càng ít thì lực nâng người khi đi càng nhỏ (tức là càng dễ đi)

C5:
Câu c ) F < 500 N ,vì khi dùng tấm ván dài hơn thì độ nghiêng của tấm ván sẽ giảm.
20/10/2009
NGUYỄN MẾN
23
Tóm lại:
Lực kéo vật trên MPN càng nhỏ nếu:
+ Kê một đầu mặt phẳng nghiêng càng thấp (có độ nghiêng ít).
+ Dùng MPN có độ dài càng lớn.
+ Tăng chiều dài MPN đồng thời giảm độ cao kê MPN.
20/10/2009
NGUYỄN MẾN
24
Hướng dẫn về nhà:
Học thuộc phần ghi nhớ.( trang 46 ).
Làm bài tập: 14.1; 14.2; 14.3 và 14.4 trang 18,19 SBT.
1. Bài vừa học
2. Bài sắp học:
Tiết 16: ÔN TẬP HỌC KỲ I.
Trả lời các câu hỏi ôn tập ở trang 53 SGK .
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓