Tiết 101 Ôn tập văn nghị luận

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Ngọc Bách (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:24' 03-08-2009
Dung lượng: 804.5 KB
Số lượt tải: 329
Số lượt thích: 0 người
" Học - học nữa - học mãi "
V. I - Lê nin
10
10
10
I. Nội dung ôn tập:
Giải thích
( + Bình luận)
Nguồn gốc văn chương là tình thương người, thương muôn vật ,muôn loài. Văn chương hình dung và sáng tạo ra sự sống,nuôi dưỡng và làm giàu tình cảm con người
Văn chương và ý nghĩa của nó đối
với đời sống
con người
Hoài Thanh
ý nghĩa văn chương
Chứng minh
Giải thích
Bình luận
Bác giản dị trên mọi phương diện :Bữa cơm ; cái nhà ; lối sống; nói và viết ...gắn liền với sự phong phú về tinh thần của Bác
Đức tính
giản dị của Bác Hồ
Phạm
Văn Đồng
Đức tính giản dị của Bác Hồ
Chứng minh
( + giải thích)
Tiếng việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp , một thứ tiếng hay.
Sự giàu đẹp của tiếng việt
Đặng Thai Mai
Sự giàu đẹp của tiếng việt
Chứng minh
Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước . Đó là một truyền thống quý báu của ta
Tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam
Hồ Chí Minh
Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
4
3
2
1
1.Hệ thống hoá kiến thức:
10
I. Nội dung ôn tập:
Giải thích
( + Bình luận)
Nguồn gốc văn chương là tình thương người, thương muôn vật ,muôn loài. Văn chương hình dung và sáng tạo ra sự sống,nuôi dưỡng và làm giàu tình cảm con người
Văn chương và ý nghĩa của nó đối
với đời sống
con người
Hoài Thanh
ý nghĩa văn chương
Chứng minh
Giải thích
Bình luận
Bác giản dị trên mọi phương diện :Bữa cơm ; cái nhà ; lối sống; nói và viết ...gắn liền với sự phong phú về tinh thần của Bác
Đức tính
giản dị của Bác Hồ
Phạm
Văn Đồng
Đức tính giản dị của Bác Hồ
Chứng minh
( + giải thích)
Tiếng việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp , một thứ tiếng hay.
Sự giàu đẹp của tiếng việt
Đặng Thai Mai
Sự giàu đẹp của tiếng việt
Chứng minh
Dân ta có một lòng nồng làn yêu nước . Đó là một truyền thống quý báu của ta
Tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam
Hồ Chí Minh
Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
4
3
2
1
1.Hệ thống hoá kiến thức:
10
1. Hệ thống hóa kiến thức:
2. Nghệ thuật nghị luận :
(?) Hãy chứng minh sự thành công về nghệ thuật nghị luận trong những văn bản trên
Nhóm1: Văn bản: tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Nhóm2: Văn bản: sự giàu đẹp của tiếng việt
Nhóm3: Văn bản : Đức tính giản dị của Bác Hồ
Nhóm4: Văn bản : ý nghĩa văn chương
10
1. Hệ thống hóa kiến thức:
2. Nghệ thuật nghị luận :
Dẫn chứng cụ thể , xác thực , toàn diện kết hợp với chứng minh , giải thích và bình luận , lời văn giản dị mà giàu cảm xúc
Đức tính giản dị của Bác Hồ
Kết hợp chứng minh với giải thích , luận cứ xác đáng,
toàn diên, chặt chẽ
Sự giàu đẹp của
Tiếng Việt
Bố cục chặt chẽ , dẫn chứng chọn lọc, sắp xếp hợp lí , so sánh đặc sắc
Tinh thần yêu nước
của nhân dân ta
4
3
2
1
10
1. Hệ thống hóa kiến thức:
2. Nghệ thuật nghị luận :
3. Phân biệt thể loại :
Vần nhịp
Luận cứ
Luận điểm
Nhân vật kể chuyện
Nhân vật
Cốt truyện
Nghị luận
Tùy bút
Thơ trữ tình
Thơ tự sự

Truyện
(?) Nối tên thể loại ở cột A với các yếu tố ở cột B sao cho phù hợp với đặc trưng thể loại?
(?) Phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa văn nghị luận với các thể loại tự sự , trữ tình
10
1. Hệ thống hóa kiến thức:
2. Nghệ thuật nghị luận :
3. Phân biệt thể loại :
- Truyện : Cốt truyện , nhân vật , người kể chuyện
- Trữ tình : Tâm trạng , cảm xúc , hình ảnh , vần nhịp
- Nghị luận : Luận đề , luận điểm , luận cứ .
10
(*)Bài tâp: Nối cột A với nội dung ở cột B sao cho đúng với văn bản nghị luận :
(*) Ghi nhớ : SGK/ 67
10
(*) Những nội dụng chính trong bài học hôm nay :
1. Hệ thống hóa kiến thức:
2. Nghệ thuật nghị luận :
3. Phân biệt thể loại :
GHI nHớ: SGK - Trang 67
10
1. Hệ thống hóa kiến thức:
2. Nghệ thuật nghị luận :
3. Phân biệt thể loại :
II. Luyện tập :
Làm nhanh các
bài tập sau?
Bài 1 : Yếu tố nào không có trong văn
nghị luận ?

A. Luận điểm

B. Luận cứ

C. Các kiểu lập luận

D. Cốt chuyện
Bài 2 : Tục ngữ là một loại văn bản
nghi luận đặc biệt ngắn gọn ?

A. Đúng

B. Sai
1 - Làm bài tập trong sách bài tập ngữ văn

2 -Viết một bài văn ngắn chứng minh rằng:
" Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có"

(*) Gợi ý:
+ Ta là ai ? : Ta là người đọc , người thưởng thức tác phẩm văn chương
+ Những tình cảm ta không có là những tình cảm gì ?
+Văn chương hình thành những tình cảm ấy như thế nào?

3 - Soạn bài : Dùng cụm từ Chủ - Vị để mở rộng câu
+ Đọc ví dụ trả lời câu hỏi SGK
Thứ 5, ngày 13 tháng 3 năm 2008
10
trân trọng cảm ơn các thầy , cô giáo
cùng toàn thể các em học sinh
Avatar
Xin đóng góp 1 viên gạch nữa cho nhà cô thủy thêm cao.
 
Gửi ý kiến