Bài 3. Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Phước
Ngày gửi: 17h:55' 22-10-2011
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 532
Số lượt thích: 0 người
V
Â
T
L
Ý
8
TRƯỜNG THCS CÁT HANH
TRƯỜNG THCS CÁT HANH
PHÒNG GD HUYỆN PHÙ CÁT * TRƯỜNG THCS CÁT HANH *
GD
PHÙ CÁT
* NIÊN KHOÁ 2011-2012*
BÀI GIẢNG
Các em hãy cố gắng học thật tốt
* Tại sao trong khí quyển lại tồn tại một áp suất, áp suất này sao không thể dùng công thức p = hd để tính?
Câu 1
Câu 2
Khí quyển có trọng lượng vì vậy mọi vật trên Trái Đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi phương.
Không thể dùng công thức p = hd để tính vì mật độ khí quyển mọi chỗ không như nhau hơn nữa không thể xác định độ cao h.

* Nói áp suất khí quyển tại đó là 760mm có ý nghĩa gì?
Có nghĩa là áp suất nơi đó có có độ lớn bằng áp suất
dưới đáy cột thủy ngân cao 760 mm Hg.
Tại sao khi kéo gàu trong nước thấy nhẹ hơn so với khi kéo gàu trong không khí ? Vấn đề này chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học mới:
Tiết 13
LỰC ĐẨY ACSIMET
I.Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
Tiết 13
LỰC ĐẨY ACSIMET
1.Thí nghiệm
C1 : Treo một vật nặng vào lực kế, lực kế chỉ giá trị p.
Nhúng vật nặng chìm vào trong nước,
lực kế chỉ giá trị p1.
p < p1 chứng tỏ điều gì ?
Chứng tỏ chất lỏng đã tác dụng vào vật nặng một lực đẩy hướng từ dưới lên.
Một vật nhúng vào trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng ........................ theo phương thẳng đứng.
I.Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
1.Thí nghiệm
từ dưới lên trên
C1 : Treo một vật nặng vào lực kế, lực kế chỉ giá trị p.
Nhúng vật nặng chìm vào
trong nước, lực kế chỉ giá trị p1.
p < p1 chứng tỏ điều gì ?
Trả lời : Chứng tỏ chất lỏng
đã tác dụng vào vật nặng một
lực đẩy hướng từ dưới lên.
C2 : Kết luận :
Hình 10.2
Tiết 13
LỰC ĐẨY ACSIMET
Một vật nhúng vào trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng ........................ theo phương thẳng đứng.
I.Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
từ dưới lên trên
II.Độ lớn của lực đẩy Acsimet
* Độ lớn của lực đẩy lên vật nhúng trong chất lỏng bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
a.Dự đoán
Tiết 13
LỰC ĐẨY ACSIMET
Một vật nhúng vào trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng ........................ theo phương thẳng đứng.
I.Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
từ dưới lên trên
II.Độ lớn của lực đẩy Acsimet
* Độ lớn của lực đẩy lên vật nhúng trong chất lỏng bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
a.Dự đoán
b.Thí nghiệm kiểm tra
Tiết 13
LỰC ĐẨY ACSIMET
Nhúng vật nặng vào bình tràn đựng đầy nước, nước từ bình tràn chảy vào cốc B.Lực kế chỉ giá trị P2
Cách tiến hành TN kiểm tra về dự đoán của lực đẩy Ác - Si - Mét
Treo cốc A chưa đựng nước và vật nặng vào lực kế. Lực kế chỉ giá trị P1
B
P2
A
Đổ nước từ cốc B vào cốc A. Lực kế chỉ giá trị P1
B
P1
A
Một vật nhúng vào trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng ........................ theo phương thẳng đứng.
I.Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
từ dưới lên trên
II.Độ lớn của lực đẩy Acsimet
* Độ lớn của lực đẩy lên vật nhúng trong chất lỏng bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
a.Dự đoán
b.Thí nghiệm kiểm tra
c.Công thức tính độ lớn của lực đẩy Acsimet
FA = d.V
Trong đó:
d
: Trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3)
V
: Thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3)
FA
: Là lực đẩy Ác-si-mét (N)
Tiết 13
LỰC ĐẨY ACSIMET
Một vật nhúng vào trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng t? du?i ln theo phương thẳng đứng.
I.Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
LỰC ĐẨY ACSIMET
Tiết 12
II.Độ lớn của lực đẩy Acsimet
* Độ lớn của lực đẩy lên vật nhúng trong chất lỏng bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
FA = d.V
d :
: Trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3)
V
: Thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3)
FA
: Là lực đẩy Ác-si-mét (N)
III.Vận dụng
C4:Hãy giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài: Kéo gàu nước từ dưới giếng lên, ta thấy khi gàu còn ngập trong nước nhẹ hơn khi đã lên khỏi mặt nước?
Khi chìm trong nước, gàu nước bị nước tác dụng
một lực đẩy Ác-si-met hướng từ dưới lên.
Lực này có độ lớn bằng?
Trọng lượng của phần nước bị gàu chiếm chỗ.
I.Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
LỰC ĐẨY ACSIMET
Tiết 12
II.Độ lớn của lực đẩy Acsimet
* Độ lớn của lực đẩy lên vật nhúng trong chất lỏng bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
FA = d.V
III.Vận dụng
C5 Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. Thỏi nào chịu lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn?
Thép
Nhôm
FA nhôm = ........?
FA thép = .........?
FA nhôm = dn.Vnhôm
FA thép = dn.Vthép
Mà Vnhôm = Vthép=> ...?
Mà Vnhôm = Vthép=>
FA nhôm = FA thép
Vậy lực đẩy Ác-si-met tác dụng lên hai thỏi nhôm và thép có
độ lớn bằng nhau.
I.Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
II.Độ lớn của lực đẩy Acsimet
* Độ lớn của lực đẩy lên vật nhúng trong chất lỏng bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
FA = d.V
III.Vận dụng
C6:Hai thái ®ång có thể tích bằng nhau, một vât được nhúng chìm trong nước, một vật được nhúng chìm vào dầu. Vật nào chịu lực đẩy Ác-si-met lớn hơn?
Ta có FA1 = dn.V1
FA2 = dd.V2
So sánh V1 = V2
dn > dd
=> FA1 > FA2
Tiết 13
LỰC ĐẨY ACSIMET
I.Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
II.Độ lớn của lực đẩy Acsimet
* Độ lớn của lực đẩy lên vật nhúng trong chất lỏng bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
FA = d.V
III.Vận dụng
Các em hãy giải thích tại sao nhà bác học Acsimet lại giải được bài toán
nhà vua giao?
Tiết 13
LỰC ĐẨY ACSIMET
I.Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
II.Độ lớn của lực đẩy Acsimet
* Độ lớn của lực đẩy lên vật nhúng trong chất lỏng bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
FA = d.V
III.Vận dụng
Biển chết (Israel – Jordan)?
Tiết 13
LỰC ĐẨY ACSIMET
Đốt lửa
Kết luận trên không chỉ đúng với chất lỏng và đúng cả với chất khí.
Giải thích: Các quả bóng hoặc tinh khí cầu bơm một loại khí nhẹ hơn không khí mà vẫn bay lên được
I.Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
Một vật nhúng vào trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng t? du?i ln theo phương thẳng đứng.
Tiết 13
LỰC ĐẨY ACSIMET
Một vật nhúng vào trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng t? du?i ln theo phương thẳng đứng.
I.Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
GHI NHỚ
II.Độ lớn của lực đẩy Acsimet
* Độ lớn của lực đẩy lên vật nhúng trong chất lỏng bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
FA = d.V
d :
: Trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3)
V
: Thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3)
FA
: Là lực đẩy Ác-si-mét (N)
DĂN DÒ
Học hiểu phần ghi trong tâm của bài
Làm các bài tập từ 10.1 đến 10.12 SBT
Đọc thêm phần có thể
Chuẩn bị MẪU BÁO CÁO THƯC HÀNH SGK
Các em hãy cố gắng học tốt
TRƯỜNG THCS CÁT HANH
TRƯỜNG THCS CÁT HANH
Hãy yêu thích việc mình làm
bạn sẽ cảm thấy thú vị hơn
và việc mình làm sẽ có hiệu quả hơn.

Thân ái chào thầy cô và các em!
 
Gửi ý kiến