KT Tiếng Việt 15 phút - Kì I

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Thị Thuỷ (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:06' 26-03-2009
Dung lượng: 35.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
tRƯờNG :thcs Quyết Tiến Thứ.....ngày......tháng........năm 2008
Họ và tên....................
lớp........................ Điểm
Tiết : Kiểm tra tiếng việt
(Thời gian 15 phút
A.Phần trắc nghiệm.(3 điểm)
Câu 1,Hãy điền tên các thuật ngữ vào trước các khái niệm sau:
A,............................................ Khi giao tiếp cần chú ý ngắn gọn,rành mạch, tránh nói mơ hồ. B,..............................................Khi giao tiếp cần nói đúng vào đề tài giao tiếp,tránh nói lạc đề.
C, ............................................ Khi giao tiếp cần chú ý đến sự tế nhị, khiêm tốn,tôn trọng người khác.
D,............................................. Khi giao tiếp cần nói có nội dung,nội dung của lời nói đúng như yêu cầù giao tiếp, không thừa, không thiếu .
E, ........................................... Khi giao tiếp đừng nói những điều mà mình tin là không đúng hay không có bằng chứng xác thực
Câu 2,Trau dồi vốn từ để:
A, Nắm bắt đầy đủ và chính xác nghĩa của từ và cách dùng từ trong quá trình giao
tiếp của mỗi cá nhân .
B,Biết thêm những từ mà mình chưa biết, làm tăng vốn từ về số lượng
C, Cả Avà B đều đúng.
D,Ađúng, Bvà C sai

Câu 3,Xét tình huống sau và trả lời các câu hỏi:
Có một chiến sĩ không may bị rơi vào tay địch.Bọn địch bắt anh phải khai thật tấtcả những gì mà mình biết về đồng đội ,đơn vị và những bí mật trong cuộc tấn công của quân đội ta lần này . nhưng người chiếnsĩ đã nói những điều sai sự thật khiến cho kẻ thù đã nguy khốn lại càng nguy khốn.

1,,Theo em,về mặt hình thức, những lời nói của người chiến sĩ đã không tuân thủ
phương châm hội thoại nào?
A, Phương châm `về lượng B, Phương châm về chất.
D,Phương châm lịch sự C.Phương châm cách thức.
2, Theo em nguyên nhân nào khiến người chiến sĩ không tuân thủ phương châm
hội thoại?
A, Do vụng về ,thiếu văn hoá giao tiếp .
B .phải ưu tiên cho một phương châm hội thoại hoặc một yêu cầu khác quan trọng hơn .
C,Người nói muốn gây một sự chú ý đẻ người nghe hiểu câu nói theo một hàm ý nào đó .

Câu 4 Trong các trường hợp sau,trường hợp nào sử dụng đúng, trường hợp nào sử dụng sai.?
Nội dung
đúng
sai

a,Tấm lòng chung thuỷ
b,Bộ lòng của quân xâm lược
c,lòng dạ của kẻ thù .
d,.Tấm lòng độc ác.
Câu 5,” Câu :”Rượu lạt uống lắm cũng say
Người khôn nói lắm ,dẫu hay cũng nhàm”. Khuyên chúng ta?
A,Nói ngắn gọn ,rành mạch.
B,Khi nói năng biết tôn trọng người khác.
C,Trong giao tiếp ,nói vừa đủ nghe, đừng gây sự nhàm chán đối với người khác.

 
Gửi ý kiến