Kiểm tra Tiếng Việt (tiết 74)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Thị Thuỷ (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:54' 02-12-2009
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 185
Số lượt thích: 0 người
tRƯờNG :THCS Quyết Tiến Thứ.....ngày......tháng........năm 2009
Họ và tên............................................
lớp.9A
Tiết 74 : Kiểm tra Tiếng Việt
(Thời gian 45 phút
Điểm Lời thầy cô phêA.Phần trắc nghiệm

Bài 1 (2 điểm)
Ghép ý ở cột I (Sơ lược khái niệm) với cột II (các phương châm hội thoại) và cột III (các từ ngữ, thành ngữ có liên quan)
I
II
III
ý ghép

A1. Nói đúng

A2. Nói ngắn gọn, rành mạch
A3. Nói đủ

A4. Nói tế nhị tôn trọng

A5. Nói đúng đề tài
B1. Phương châm về lượng
B2. Phương châm về chất

B3. Phương châm quan hệ
B4. Phương châm cách thức
B5. Phương châm lịch sự
C1Nói băm nói bổ.

C2Nửa úp, nửa mở

C3Đánh trống lảng

C4Nói có sách mách có chứng
C5 Dây cà ra dây muốngII.Phần tự luận (8 điểm)
Bài 1 (0,5đ)
Thuật ngữ là……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Bài 2 (5 điểm)
Cho 2 câu thơ: " Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then đêm sập cửa"
a. Phân tích các phép tu từ trong hai câu thơ trên?
b) Tìm các từ ngữ cùng 1 trường từ vựng ở 2 câu thơ trên?
c. Từ "Mặt trời" có được hiểu theo nghĩa thuật ngữ (Thiên văn học) không? Vì sao? Tìm những từ "Mặt trời" trong các văn bản mà em biết được hiểu theo nghĩa chuyển (ẩn dụ hoặc hoán dụ)?
Bài 3 (2,5điểm)
Viết đoạn văn hội thoại ngắn có sử dụng những lời dẫn trực tiếp.
Hãy cho biết:
a.Tác dụng của những từ ngữ xưng hô trong đoạn văn đó
b.Em đã tuân thủ hay không tuân thủ những phương châm hội thoại nào? ...


Biểu điểm
Bài 1 (2 điểm) Trắc nghiệm
Mỗi gạch đúng được 0,25điểm. học sinh cần làm nh sau:
A. 2. c (0,5đ) B.4.c (0,5đ) C.1.d (0,5đ) D.5.e (0,5đ) E.3.c (0,5đ)
Bài 2 (0,5đ)
Đáp án đúng: b
Bài 3 (5đ)
a. Các phép tu từ (1,5đ)
So sánh: Mặt trời xuống biển nh hòn lửa
Nhân hoá: Sóng đã cài then, đêm sập cửa
b. Các từ cùng trờng từ vựng (1đ)
- Biển, sóng (0,5đ)
- Then, cửa (0,5đ)
c. Học sinh tự chọn từ (1đ)

d. Từ "Mặt trời" có thể hiểu theo nghĩa thuật ngữ là 1 hành tinh có khả năng phát sáng ... (1,5đ)
- "Mặt trời của mẹ con nằm trên lơng " ẩn dụ em bé.
- "Thấy 1 mặt trời trong lăng rất đỏ" ẩn dụ Bác Hồ.
Bài 4 (2đ)
Học sinh viết đuợc đoạn hội thoại sử dụng lời dẫn trực tiếp (1đ)
- Nêu đợc tác dụng các từ ngữ xng hô (0,5đ)
- Nêu đợc việc tuân thủ hay không tuân thủ các phơng châm hội thoại đợc 0,5đ
*Bài trình bày đúng hết, sạch đẹp
 
Gửi ý kiến