Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tôn Nữ Bích Vân
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:21' 06-08-2009
Dung lượng: 427.5 KB
Số lượt tải: 274
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân
Hai góc đối đỉnh.
Hai đường thẳng vuông góc.
Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.
Hai đường thẳng song song.
Tiên đề Ơclít về đường thẳng song song.
Từ vuông góc đến song song.
Định lý.

Hai đường thẳng xy và x`y` cắt nhau tại O. Em hãy nhận xét quan hệ về đỉnh, về cạnh của ễ1 và ễ3?
ễ1 và ễ3 có chung đỉnh O, cạnh Oy là tia đối của cạnh Ox, cạnh Oy` là tia đối của cạnh Ox`.
ễ1 và ễ3 gọi là hai góc đối đỉnh
?1
?2
ễ2 và ễ4 có là hai góc đối đỉnh không?Vì sao?
1.Thế nào là hai góc đối đỉnh?
Hai góc đối đỉnh là 2 góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia.

Định nghĩa:
Ô1 và Ô3 ; Ô2và Ô4 gọi là hai góc đối đỉnh
Định nghĩa:
Vẽ 2 đường thẳng xx` và yy` cắt nhau tại O.
Hãy điền vào chỗ trống(.) trong các phát biểu sau:
Góc xOy và góc... là 2 góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox` và cạnh Oy là ..... của cạnh Oy`.
Góc x`Oy và góc xOy` là ..........vì cạnh Ox là tia đối của cạnh ... và cạnh ............
x`Oy`
tia đối
hai góc đối đỉnh
Ox`
Oy là tia đối của cạnh Oy`
(sgk)
1.Th? no là hai góc đối đỉnh? :
Định nghĩa:
1.Th? no là hai góc đối đỉnh? :
Định nghĩa:
(sgk)
1.Th? no là hai góc đối đỉnh?
Định nghĩa:
(sgk)
Định nghĩa:
Định nghĩa:
(sgk)
1.Thế nào là hai góc đối đỉnh?
Định nghĩa:
Cho hình vẽ
Hỏi Â1 và Â2 có là hai góc đối đỉnh không?Vì sao?
2.Tính chất:
Cho hình vẽ, so sánh góc O1và O3; góc O2 và O4
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
(sgk)
1.Thế nào là hai góc đối đỉnh? :
Định nghĩa:
Mỗi nhóm 4 em, thảo luận rồi trình bày:
Cho đường thẳng xx` cắt đường thẳng yy` tại O, biết góc xOy bằng 470. Tính số đo các góc còn lại?
Hướng dẫn về nhà:
1)Học thuộc định nghĩa và tính chất hai góc đối đỉnh
2)Làm các bài tập 2, 3, 4 /83( SGK).
Cho đường thẳng xy cắt đường thẳng zt tại O, biết xÔt = 4xÔz. Tính xÔt, tÔy, yÔz, zÔx.
Cho 2 đường thẳng xx` và yy` cắt nhau tại O. Gọi Om và On thứ tự là phân giác của góc xOy và x`Oy`. Chứng minh rằng Om và On là hai tia đối nhau.
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
 
Gửi ý kiến