giao an NGLL6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Phước
Ngày gửi: 13h:54' 18-02-2012
Dung lượng: 259.5 KB
Số lượt tải: 660
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GĐ-ĐT THANH BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Năm học: 2010 – 2011

I/ Mục tiêu, nhiệm vụ năm học:
- Hoạt động giáo dục NGLL giúp học sinh:
+ Củng cố, bổ sung kiến thức, tính độc lập, tính tự quản.
+ Thông qua HĐNGLL giáo dục đạo đức, tác phong, nề nếp trong nhà trường.
- Cải tiến công tác giáo dục. ( đổi mới phương pháp giáo dục, kỹ năng giao tiếp, tình huống nhà trường, gia đình )
- Tạo động cơ lành mạnh, ý thức hổ trợ, tinh thần đoàn kết, tính tích cực.
II/ Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể:
- Thực hiện các đúng chủ đỉểm, đủ, phù hợp.
- Phát huy tính tích cực, sinh động, hình thành nhận thức, thái độ, tình cãm, hành vi đúng chuẩn mực xã hội.
- Rèn luyện và phát hiện hs năng nổ, nhạy bén, vững vàng, hiểu biết tốt về cuộc sống xã hội…
- Nghiên cứu các chủ điểm và dựa vào đặc điểm hs chủ nhiệm để có biện pháp hữu hiệu giáo dục học sinh, hình thành kỹ năng hoạt động.
- Kết quả của HĐ NGLL là động lực thúc đẩy hs hoàn thành tốt công việc.
III/ Tình hình thực tế:
1/ Thuận lợi:
- Nắm vững phương pháp tổ chức cho học sinh hoạt động thường xuyên, trao đổi thêm những kiến thức mới, học hỏi thêm những kinh ngiệm để tổ chức cho học sinh hoạt động ngày càng tốt hơn.
- Luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của BGH, sự khích lệ của đồng nghiệp.
- Luôn có sự cộng, hợp tác với nhiều giáo viên trong đơn vị từ đó học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báo.
2/ Khó khăn:
- Là hoạt động giáo dục mới mẽ đối với học sinh khối 6.
- Khả năng tự quản của học sinh chưa tốt, đa số học sinh có ý thức chưa cao.
IV/ Biện pháp và chỉ tiêu cụ thể:
1/ Biện pháp:
- Thu gom kiến thức từ thực tiển qua nhiều nguồn tài liệu sách báo, từ đó hình thành bức tranh sinh động về cuộc sống.
- Thực hiện đúng các chủ điểm theo PPCT.
- Huớng dẫn học sinh nồng cốt thực hiện, GVCN là cố vấn cho các em.
- Khích lệ học sinh thông qua các món quà nhỏ khi tiến hành hoạt động.
2/ Chỉ tiêu:
- Học sinh tham gia đầy đủ các buổi hoạt động.
- Tham gia trên tinh thần tích cực.
- Chất lượng và hiệu quả hoạt động tốt.
V/ Nội dung và chương trình cụ thể:
- Tháng 09: Chủ điểm “ Truyền thống nhà trường ”
- Tháng 10: Chủ điểm “ Chăm ngoan học giỏi ”
- Tháng 11: Chủ điểm “ Tôn sư trọng đạo ”
- Tháng 12: Chủ điểm “ Uống nước nhớ nguồn ”
- Tháng 01& 02: Chủ điểm “ Mừng Đảng, mừng Xuân ”
- Tháng 03: Chủ điểm “ Tiến bước lên Đoàn ”
- Tháng 04: Chủ điểm “ Hoà bình, hữu nghị ”
- Tháng 05: Chủ điểm “ Bác Hồ kính yêu ”

Tuần 4
Tiết 1 Ngày hoạt động: 9/9/2010
CHỦ ĐIỂM THÁNG 09
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
………………………………….

THẢO LUẬN NỘI QUY VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC MỚI

I/ Yêu cầu giáo dục :
- Giúp học sinh hiểu được nội qui của nhà trường và nhiệm vụ năm học mới.
- Có ý thức tôn trọng nội qui và nhiệm vụ năm học mới.
- Tích cực rèn luyện , thực hiện tốt nội qui và nhiệm vụ năm học mới.
II/ Nội dung và hình thức hoạt động:
1, Nội dung :
- Một bản nội qui của nhà trường.
- Một bản ghi những nhiệm vụ chủ yếu của năm học .
2, Hình thức hoạt động :
- Nghe giới thiệu về nội qui và nhiệm vụ năm học mới.
- Trao đổi , thảo luận trong lớp (chuẩn bị chia lớp theo nhóm)
- Văn nghệ.
III/ Chuẩn bị:
- Một bản nội qui của nhà trường.
- Một bản ghi những nhiệm vụ chủ
 
Gửi ý kiến