De thi thu vao 10 (11)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Thị Thuỷ (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:13' 23-06-2010
Dung lượng: 27.0 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
tRƯờNG :thcs Quyết Tiến Thứ.....ngày......tháng........năm 2010
Họ và tên....................
lớp........................
Đề thi thử vào 10
(Vòng 2)
I.Phần trắc nghiệm:(2 điểm)
Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời bằng cách khoanh tròn vào chữ cái ở đầu mỗi đáp án đúng nhất.
1.Thế Lữ là tác giả của văn bản nào?
a,Quê hương b,Khi con tu hú c,Nhớ rừng d,Ông đồ
2.Câu thơ “Vườn râm dậy tiếng ve ngân-Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào” nằm trong văn bản nào?
a,Ông đồ b,Tức cảnh Pác Bó c,Quê hương d,Khi con tu hú.
3.Từ nào dưới đây có thể thay thế sát nghĩa nhất với từ “dậy” trong câu thơ “Vườn râm dậy tiếng ve ngân”
a,Kêu b,vang c,rộn d,đầy
4.Cách hiểu nào đúng nhất với câu thơ “Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào”?
a,Bắp phơi đầy sân trong nắng rực rỡ.
b,Bắp rây màu vàng, nắng hồng rực rỡ ngoài sân.
b,Bắp phơi được nắng đã ngả màu vàng.
d,Nắng chiếu xuống sân vàng ươm như màu bắp.
*Đọc các văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương : ở vào nơi trung tâm trời đất ; được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã dúng ngôi nam bắc đông tây ; lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú, tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta , chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn hội tụ trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.
Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi ấy để định chỗ ở. Các khanh nghĩ thế nào?”
( “Chiếu dời đô”-Lí Công Uẩn)
5.Phương thức biểu đạt của đoạn trích trên là gì?
a,Tự sự b,Miêu tả c,Thuyết minh d,Lập luận.
6.Xưng hô trong đoạn trích trên thuộc ngôi nhân xưng nào?
A,Ngôi thứ ba b,Ngôi thứ hai c,Ngôi thứ nhất số ít d,Ngôi thứ nhất số nhiều.
7. “Các khanh nghĩ thế nào” thuộc loại câu:
a,Câu đặc biệt b,Câu đơn c,Câu ghép chính phụ d,Câu ghép đẳng lập.
8. “Địa thế rộng mà bằng;đất đai cao mà thoáng” là câu:
a,Câu đặc biệt b,Câu đơn c,Câu ghép chính phụ d,Câu ghép đẳng lập.

II.Tự luận.
Phần II (7 điểm)
C âu 1 (3 điểm)

Người đồng mình thương lắm con ơi!
Cao đo nỗi buồn
Xa nuôi chí lớn
Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn.
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh,
Sống trong thung không chê thung nghèo đói
Sống như sông
 
Gửi ý kiến