de thi hs gioi lop 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Đoàn Thị Thuỷ (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:12' 28-12-2010
Dung lượng: 90.5 KB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích: 0 người
sở giáo dục và đào tạo
Tiên Lãng
**************
Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS

Môn thi: Địa lí Mã số:01
Thời gian làm bài: 150phút, không kể thời gian giao đề
Đề thi gồm: 01 trang
--------------------------------------------------

Câu 1 ( 1,0 điểm ):
Tỉ lệ bản đồ thể hiện điều gì? Nêu ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ 1 : 3.000.000 .
Khoảng cách từ Hải Dương đến Trường Sa là 1500 km. Trên một bản đồ Việt Nam đo được khoảng cách giữa hai địa điểm này là 7,5 cm. Hỏi bản đồ này có tỉ lệ bao nhiêu?
Câu 2 ( 2,0 điểm ):
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9 và kiến thức đã học hãy so sánh hai trạm khí hậu Hà Nội và Đà Nẵng?
Câu 3 ( 2,0 điểm ):
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21 và kiến thức đã học hãy so sánh hai trung tâm công nghiệp Hải Phòng và Đà Nẵng ?
Câu 4 ( 3,0 điểm ):
Cho bảng số liệu về du lịch và doanh thu từ du lịch của nước ta từ năm 1995 đến năm 2007
Năm
1995
2000
2005
2007

Khách du lịch
( triệu lượt người)

6,9

13,3

19,5

23,3

Doanh thu
( tỉ đồng)

8,0

17,4

30,0

56,0

Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện số lượt khách và doanh thu từ du lịch nước ta từ năm 1995 đến năm 2007
Qua biểu đồ rút ra nhận xét và giải thích?
Câu 5 ( 2,0 điểm ):
Vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ có nhiều điều kiện tự nhiên để phát triển công nghiệp. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26 hãy chứng minh nhận xét trên?......................Hết.....................
( Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam tháng 9/2009 để làm bài )Họ và tên thí sinh:.......................................................Số báo danh:......................
Chữ kí giám thị 1:..........................................Chữ kí giám thị 2:.......................................
Hướng dẫn chấm và biểu điểm
Câu 1 ( 1 điểm ):
ý chính
Nội dung cần đạt
Điểm

* Tỉ lệ bản đồ:
* ý nghĩa:

* Tính khoảng cách;
- Tỉ lệ bản đồ chỉ rõ mức độ thu nhỏ của khoảng cách được vẽ trên bản đồ so với khoảng cách thực tế mặt đất.
- Tỉ lệ 1:3.000.000 có nghĩa là 1cm trên bản đồ bằng 3.000.000 cm hay 30 km trên thực tế.
- Từ đề bài ta có mối tương quan giữa khoảng cách trên bản đồ với khoảng cách thực tế là 7,5: 150.000.000
Trên bản đồ tỉ lệ số tử số bao giờ cũng bằng 1 nên mẫu số là:
( 1 x 150.000.000) : 7,5 = 20.000.000.
Vậy tỉ lệ bản đồ đó là 1: 20.000.000.
0.25

0.25

0.5

Câu 2 ( 2 điểm ):
* Khái quát vị trí, vĩ độ và độ cao địa hình 2 trạm:
*Giống nhau* Khác nhau:
- Hà Nội thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ,ở vĩ độ khoảng 120 B, độ cao dưới 50m.
- Đà Nẵng thuộc miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ, ở vĩ độ khoảng 160B độ cao dư
 
Gửi ý kiến