de thi hs gioi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Mận
Ngày gửi: 13h:24' 26-09-2011
Dung lượng: 55.0 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD-ĐT Tĩnh Gia
Trường THCS Trường Lâm
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – tự do – hạnh phúc


DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI

STT
Họ và tên
Lớp
Chữ ký hs thi văn
Chữ ký hs thi toán
Văn
Toán
Ghi chú

1
Nguyễn Đình Vinh
6A


2
Vũ Tiến Cường
6D


3
Nguyễn Ngọc Giang
6D


4
Đậu Văn Ba
7A


5
Trần Văn Hoàng
7A


6
Hồ Văn Phúc
7A


7
Lê Đình Tuấn
7A


8
Phạm Văn Hải
7B


9
Nguyễn Văn Hưng
7B


10
Mai Xuân Lý
7B


11
Nguyễn Thanh Quân
7C


12
Vũ Tiến Tám
7C


13
Nguyễn Văn Trì
7D


14
Lại Văn Sơn
8A


15
Lê Hồng Sơn
8B


16
Trịnh Văn Hoàng
8C


17
Đỗ Thị Tình
8C


18
Trịnh Văn Tùng
8D


19
Cao Văn Hùng
7BNgày 16 tháng 8 năm 2011

Hiệu trưởng
Nguyên Đình Hiền
 
Gửi ý kiến