De KT cong dan 9 - hoc ki I

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Pham Thi Yen
Người gửi: Đoàn Thị Thuỷ (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:09' 07-12-2010
Dung lượng: 72.0 KB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích: 0 người


ĐỀ TRA HỌC KÌ 1
TRƯỜNG THCS Tiến : 2009-2010
Môn: GDCD 9 -Thời gian: 45 phút

I.Ma đề
Mạch kiến thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
cộng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


1/ Hiểu phẩm chất chí công vô tư (Bài 1)


Câu 1
0,25 điểm0,25 điểm

2/ Biểu hiện tính tự chủ (Bài 2)
Câu 2
0,25 điểm

0,25 điểm

3/ Biểu hiện tình yêu hoà bình (Bài 4)


Câu 3
0,25 điểm0,25 điểm

4/ Quan hệ hợp tác và phát triển (Bài 6)
Câu 6
1,0 điểm

1,0 điểm

5/ Khái niệm dân chủ và kỉ luật (Bài 3)
Câu 5.3
0,25 điểm


Câu 3
1,0 điểm


1,25 điểm

6/ Biểu hiện năng động, sáng tạo (Bài 8)


Câu 5.4
0,25 điểm
Câu 1
1,0 điểm
Câu 4
0,25 điểm
Câu 1
1,0 điểm
2,5 điểm

7/ Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả (Bài91)


Câu 5.2
0,25 điểm


Câu 4
2,0 điểm
2,25 điểm

8/ Lí tưởng sống của thanh niên (Bài 10)
Câu 5.1
0,25 điểm


Câu 2
1,0 điểm

Câu 2
1,0 điểm
2,25 điểm

Tổng cộng
1,75 điểm

1,0 điểm
3,0 điểm
0,25 điểm
4,0 điểm
10,0 điểm


------------------------------------------------------------------------------------Trường THCS Quyết Tiến Đề Kiểm tra học kì I
Lớp:………………. Môn : Giáo dục công dân 9
Họ và tên……….. Thời gian: 45 phút

I. Đề bài
A/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (từ câu 1 đến câu 4, mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1. Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Học sinh còn nhỏ tuổi không thể rèn phẩm chất chí công vô tư.
B. Chỉ người có chức, có quyền mới cần chí công vô tư.
C. Chí công vô tư thể hiện ở cả lời nói và việc làm của mọi người.
Câu 2. Biểu hiện nào sau đây thể hiện rõ tính tự chủ?
A. Luôn làm theo số đông để lấy lòng mọi người.
B. Bị người khác làm ảnh hưởng, không hành động theo ý mình.
C. Luôn tự nhắc mình, xem hết bộ phim hay sẽ làm bài tập.
D. Từ chối lời rủ của bạn thân để làm cho xong bài tập.
Câu 3. Ý kiến nào sau đây thể hiện lòng yêu hoà bình?
A. Chiều theo ý muốn của người khác sẽ tránh được mâu thuẫn.
B. Mâu thuẫn nào cũng có thể thương lượng để giải quyết.
C. Chỉ cần thân thiện với những bạn có quan hệ mật thiết với mình.
Câu 4. Theo em, ý kiến nào sau đây là đúng?
A. Học sinh yếu không thể năng động, sáng tạo.
B. Học sinh trung bình không thể năng động, sáng tạo.
C. Chỉ có học sinh khá, giỏi mới có khả năng năng động, sáng tạo.
D. Mọi học sinh đều có khả năng năng động, sáng tạo.
Câu 5. Nối mỗi nội dung ở cột A với một nội dung ở cột B cho phù hợp. (1 điểm)
A
B

1. Hà luôn bị bạn bè rủ rê, la cà trốn học để chơi trò chơi điện tử.
2. Để tranh thủ thời gian, trong giờ học môn Giáo dục công dân Minh đem bài tập Mĩ thuật ra vẽ.
3. Là bạn thân nhưng Hoàng vẫn phê bình Hoa không trung thực trong giờ kiểm tra.
4. Nam luôn suy nghĩ, cải tiến cách học tập và làm việc của mình để đạt hiệu quả cao.
a. Dân chủ và kỉ luật
b. Kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
c. Năng động, sáng tạo
d. Thanh niên, học sinh sống thiếu lí tưởng
e. Làm việc không năng suất,
 
Gửi ý kiến