Đánh giá kết quả hoạt động giáo dục NGLL

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Đoàn Thị Thuỷ (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:06' 09-09-2009
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 177
Số lượt thích: 0 người
Dự án phát triển giáo dục THCs II
Đánh giá kết quả
Hoạt động giáo dục NGLL
chuyên đề
Đánh giá kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
1. Chia sẻ kinh nghiệm
Hãy vẽ tiếp cho bức tranh sau:
Đánh giá kết quả HĐGD NGLL là một khâu không thể thiếu trong quá trình tổ chức HĐGDNGLL nhằm xem xét, nhận định những kết quả đạt được về mặt kiến thức, kỹ năng, hành vi, thái độ ứng xử, những tiến bộ và những hạn chế của học sinh sau mỗi quá trình hoạt động.
Xác định mục đích, yêu cầu và có chế tài sử dụng kết quả đánh giá.
Đánh giá kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Một số hình thức đánh giá thường sử dụng
Dỏnh giỏ b?ng tr?c nghi?m, cỏc thang do/thang t? l? du?c thi?t k? chu?n
- Dỏnh giỏ theo m?u phi?u t? dỏnh giỏ
- Dỏnh giỏ b?ng phi?u h?i
Dỏnh giỏ qua quan sỏt ho?t d?ng th?c t?
- Đánh giá qua phỏng vấn
- Dỏnh giỏ qua th?o lu?n/ t?a dm nhúm
Dỏnh giỏ qua h? so
Đánh giá qua sản phẩm hoạt động
Đánh giá qua bản thu hoạch cá nhân
Cỏc hỡnh th?c dỏnh giỏ b?ng tr?c nghi?m, phi?u h?i, phi?u t? dỏnh giỏ, phi?u quan sỏt... d?u cú th? lu?ng húa b?ng di?m s?.

Đánh giá kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Một số hình thức đánh giá có thể áp dụng cho HĐGDNGLL:
* Tự đánh giá của học sinh
+ Trực tiếp/ tại chỗ sau hoạt động ( ý kiến, cảm tưởng.)
+ Trả lời phỏng vấn
+ Trả lời phiếu hỏi ( đóng/mở/kết hợp)
+ Bản thu hoạch cá nhân/nhóm
* Đánh giá của Giáo viên, Ban tổ chức, Chuyên gia
+ Trực tiếp: quan sát, phỏng vấn, ghi chép tại hiện trường, thảo luận nhóm..
+ Gián tiếp: qua phiếu hỏi ( phiếu khảo sát), qua sản phẩm của học sinh.
* Kết hợp đánh giá của HS + GV + chuyên gia
Đánh giá kết quả HĐGDNGLL của học sinh cần tập trung vào những nội dung:

- Bám sát chuẩn kỹ năng và thái độ HĐGDNGLL theo từng chủ điểm của từng khối lớp
- Bám sát mục tiêu của từng hoạt động cụ thể
- Đánh giá kết quả từng nội dung hoạt động cụ thể
- Đánh giá sự hài lòng, hứng thú của học sinh khi tham gia hoạt động
Đánh giá kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Đánh giá kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
2. Tìm hiểu một số kiểu phân loại hình thức đánh giá
Đánh giá một quá trình ( trọn một buổi sinh hoạt )
Đánh giá một thành tố ( một hoạt động nhỏ trong một buổi hoạt động; một ngày hoạt động cụ thể của một đợt.)
Đánh giá toàn diện ( Nội dung, PP, tổ chức.)
Đánh giá từng phần ( Từng lĩnh vực riêng lẻ)
Đánh giá trong ( Tự đánh giá )
Đánh giá ngoài ( đánh giá độc lập )
Đánh giá định lượng: VD qua phiếu khảo sát có thống kê, phân tích kết quả.
Đánh giá định tính : VD phỏng vấn sâu; nghiên cứu trường hợp.
Một số kiểu phân loại đánh giá:
Đánh giá kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Kết luận
Việc phân loại giúp giáo viên lựa chọn cách đánh giá phù hợp cho từng hoạt động, nhóm đối tượng, thời gian, nguồn lực. Tuy nhiên, mọi phân loại cũng như việc lựa chọn một hình thức đánh giá cụ thể đều có tính tương đối, phụ thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể.
Đánh giá kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
3. Giới thiệu một số mẫu phiếu đánh giá đơn giản
Những căn cứ để thiết kế một phiếu đánh giá:
Mục tiêu đánh giá ( Đánh giá để làm gì? Cho ai?)
Nội dung đánh giá ( Đánh giá lĩnh vực gì? Cái gì? )
Đối tượng cần đánh giá ( Đánh giá ai? Cái gì? )
Thời gian dành cho đánh giá ( ít hay nhiều )
Hình thức, phương pháp đánh giá (Đánh giá như thế nào/ bằng cách nào? )
Đánh giá kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Gợi ý một số mẫu phiếu đánh giá đơn giản:
+ Gîi ý phiếu đánh giá nhanh một hoạt động/một buổi thực hiện chủ điểm (thực hiện trực tiếp, tại chỗ ngay sau hoạt động)
Phiếu đánh giá hoạt động
1. Nêu tên một hoạt động mà em cảm thấy hứng thú nhất hôm nay. Vì sao? (nêu 1,2 lý do ngắn gọn)
2. Nêu tên một hoạt động mà em cảm thấy chưa hài lòng. Vì sao?
3. Vẽ một hình biểu đạt tâm trạng hiện tại của em sau khi tham gia hoạt động vừa rồi. Nếu không vẽ, dựng 2 từ/ hai cụm từ thể hiện tâm trạng hiện tại của em.
Ví dụ 1
Đánh giá kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Phiếu đánh giá hoạt động
1. Nêu 2 nhận xét cá nhân của em về nội dung của HĐGDNGLL vừa thực hiện.
2. Nêu 2 nhận xét cá nhân của em về hình thức/ phương pháp tổ chức HĐGDNGLL vừa thực hiện.
3. Nếu làm lại hoạt động vừa rồi, em muốn thay đổi những điểm nào
Ví dụ 2
Đánh giá kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
+ Gîi ý phiÕu ®¸nh gi¸ mét ®ît/ phong trµo ho¹t ®éng cao ®iÓm.
VD: Chủ điểm " Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc"
Các hoạt động đã thực hiện trrong chủ điểm: 1. Thăm làng gốm Bát Tràng, mỗi học sinh tự vẽ/ trang trí một bình gốm thô làm kỉ niệm cho chuyến đi; 2. Thăm Hội Lim.
Phiếu đánh giá
I. Về nội dung hoạt động
Nhận xét chung của em về hai hoạt động đã tham gia:

2. Em cảm thấy hứng thú với hoạt động nào?
Rất bổ ích, lí thú
Khá bổ ích
Không bổ ích
Thăm làng gốm
Thăm hội Lim
Cả hai
Vì sao em thấy hứng thú?.................................................................................
ý kiến khác......................................................................................................
Đánh giá kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
3. Em học được điều gì từ hoạt động này?
Vẻ đẹp, sự độc đáo của văn hoá dân tộc
Lòng yêu nghề, tận tuỵ của các nghệ nhân.
Tài hoa của con người Việt Nam
Lòng yêu nước, gắn bó với quê hương của con người Việt Nam
Sự phong phú, đa dạng của văn hoá mọi miền đất nước.
ý kiến khác........................
II. Về hình thức hoạt động
1. Theo em, hình thức tổ chức các hoạt động này là:
Rất tốt
Tốt
Bình thường
2. Điều làm em cảm thấy hài lòng về hình thức tổ chức các hoạt động này là:
Chúng em được tự thiết kế, tổ chức các hoạt động cho mình.
Chúng em được cung cấp đủ thông tin và phương tiện cho việc tổ chức hoạt động
Mọi người đoàn kết, vui vẻ tham gia
ý kiến khác.......................
Đánh giá kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
3. Điều em thấy chưa hài lòng về hình thức tổ chức hoạt động:
Hình thức còn nghèo nàn, chưa sôi động hấp dẫn.
Mọi người chưa tích cực cùng tham gia tổ chức.
Thời gian hoạt động dài, học sinh khó bố trí tham dự.
Kinh phí cho việc tổ chức chưa thoả đáng.
ý kiến khác..........................
4. Nếu được tổ chức lại, theo em cần thay đổi về hình thức các hoạt động là:
Phải lôi cuốn được nhiều người hơn cùng tham gia.
Cần thêm thời gian chuẩn bị cho hoạt động.
Mọi người tham gia cần có tháI độ tích cực, nhiệt tình hơn.
ý kiến khác..........................
III. Về sự chuẩn bị của BTC:
1. Theo em, sự chuẩn bị chung cho các hoạt động của BTC là:
Rất chu đáo
Chu đáo
Bình thường
Chưa tốt
Phương pháp đánh giá HĐGDNGLL
§¸nh gi¸ mét H§GDNGLL tæ chøc tèt, cã hiÖu qu¶ lµ ho¹t ®éng:

- Có mục tiêu được xác định rõ ràng và cụ thể đo được
- Có nội dung chương trình hoạt động cụ thể
- Các nội dung hoạt động cụ thể phải đáp ứng nhu cầu, phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS
- Có sự phân công, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng khi tổ chức
- Học sinh cảm thấy thích thú, bổ ích và thể hiện thái độ tích cực khi tham gia
- Học sinh chủ động tổ chức và tự mình điều kiển các hoạt động tập thể dưới sự cố vấn của giáo viên.
- Học sinh được trải nghiệm, được thể hiện, được rèn luyện thông qua các nội dung hoạt động cụ thể
- Học sinh học được những kiến thức, kỹ năng mới và có thể ứng dụng vào thực tế cuộc sống.
Đánh giá kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Đánh giá kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
4. Thực hành đánh giá một hoạt động.
. Sử dụng kết quả đánh giá hoạt động
- Để khẳng định mức độ đạt được hay chưa đạt được của học sinh về mặt nhận thức, kĩ năng, thái độ và định hướng giá trị so với các yêu cầu đặt ra của mục tiêu hoạt động; mức độ trưởng thành, tiến bộ của học sinh sau mỗi hoạt động.
- Để đánh giá hoạt động phục vụ cho việc đưa ra các quyết định đánh giá và xếp loại hạnh kiểm học sinh cuối mỗi học kỳ/ năm học.
- Để kích thích tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh và tập thể học sinh nỗ lực vươn lên trong rèn luyện, trong học tập và hoạt động xã hội nhằm phát triển nhân cách.
Đánh giá kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Xin chân thành cảm ơn!
 
Gửi ý kiến