Công tác xã hội hóa giáo dục

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Đoàn Thị Thuỷ (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:41' 20-12-2009
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 391
Số lượt thích: 0 người

Lời cảm ơn
---*---


Tôi xin chân thành cảm ơn các ban ngành, địa phương, đồng nghiệp, hội phụ huynh học sinh, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên Tiền phong trường tiểu học Đằng Hải và các đơn vị kết nghĩa đã giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề nghiên cứu này.
Đề tài chắc chắn còn có nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý từ phía các cấp lãnh đạo, các bạn đồng nghiệp để chuyên đề được hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn !


Lưu văn Thế
Mục lục
Nội dung
trang

Lời cảm ơn
1

Mục lục
2

A. Phần mở đầu
5

I. Lí do chọn đề tài
5

 1. Cơ sở lí luận
5

 2. Cơ sở thực tiễn
6

II. Mục đích nghiên cứu
6

III. Phương pháp nghiên cứu
7

IV. Giới hạn của đề tài
7

V. Các giả thuyết nghiên cứu
7

VI. Nhiệm vụ nghiên cứu
7

VII. Kế hoạch thực hiện
8

B. Phần nội dung
8

I. Vấn đề xã hội hoá giáo dục hiện nay
8

II. Thực trạng cơ sở vật chất trường tiểu học Đằng Hải
9

III. Khảo sát chất lượng giáo dục trong tình hình hiện nay
12

IV- Các biện pháp giải quyết vấn đề
13

V- Bài học kinh nghiệm rút ra
16

C. kết luận
18

Phụ lục
20


-Nhận xét và đánh giá của Hội đồng sư phạm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


A. Phần mở đầu
I- Lí do chọn đề tài
1. Cơ sở lí luận :
Xã hội hóa giáo dục chính là việc tăng cường tính Xã hội của Giáo dục, gắn nhà trường với cộng đồng xã hội để phát huy tối đa vai trò và tạo điều kiện cho Giáo dục khẳng định vai trò thúc đẩy phát triển cộng đồng xã hội, khơi gợi mọi tiềm năng, huy động mọi tiềm lực trong Xã hội tham gia xây dựng và phát triển Giáo dục.
Trong văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành TW khóa VIII đã chỉ rõ " Mọi người chăm lo cho giáo dục, các cấp uỷ và tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức kinh tế - xã hội, các gia đình và các cá nhân đều có trách nhiệm tích cực góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, đóng góp trí tuệ, nhân lực, vật lực, tài lực cho giáo dục - đào tạo. Kết hợp giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội, tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh ở mọi nơi, trong cộng đồng, từng tập thể".
Thành uỷ có NQ 04/TU chuyên đề về phát triển GD & ĐT 2001-2005
Mặt khác kết luận Hội nghị TW 6 Khoá IX càng khẳng định - Đẩy nhanh sự nghiệp GD-ĐT để nhanh chóng đưa đất nước ta đi lên Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá và Hội nhập.
 
Gửi ý kiến