Chuyên đề môn LS-ĐL

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: D
Người gửi: Hồ Phúc Hùng
Ngày gửi: 11h:32' 08-11-2011
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 65
Số lượt thích: 0 người
CHUYÊN ĐỀ
“ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỶ NĂNG”
Môn :Lịch Sử lớp 4-5.
I/.MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC.
1/.Kiến thức.Cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản thiết thực về :
Các sự kiện ,hiện tượng,nhân vật lịch sử tiêu biểu tương đỗi có hệ thống theo dòng thời gian của lịch sử Việt Nam từ buổi đầu dựng nước đến nữa đầu thế kỉ XI X( lớp 4).từ giữa thế kỉ XI X đến nay.
2/.Kỷ năng. Bước đầu hinhg thành và luyện cho học sinh các kỹ năng:
Quan sát sự vật,hiện tượng;thu thập tìm kiếm tư liệu lịch sử từ các nguồn thông tin khác nhau.
Nêu thắc mắc,dặt câu hỏi trong quá trình học tập và chọn thông tin để giải đáp.
Nhận biết đúng sự vật,sự kiện,hiện tượng lịch sử.
Trình bày kết quả nhận thức của mình bằng lời nói ,bài viết,hình vẽ,sơ đồ….
Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn đời sống.
3/.Thái độ.Góp phần bồi dưỡng và phát triển ở học sinh những thái độ và thói quen.
Ham học hỏi,tìm hiểu để biết lịch sử dân tộc.
Yêu thiên nhiên,con người,que hương,đất nước.
Tôn trọng,bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và các di tích lịch sử văn hóa.
II/.NỘI DUNG – CHƯƠNG TRÌNH.
1/. Lớp 4.
- Giai đoạn 1:Buổi đầu dựng nước( từ khoảng năm 700 năm TCN đến năm 179 TCN).
- Giai đoạn 2: Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập ( Từ năm 179 TCN đến thế kỉ X ).
- Giai đoạn 3:Buổi đầu độc lập ( Từ năm 938 đến 1009 ).
- Giai đoạn 4: Nước Đại Việt thời Lý ( Từ năm 1009 đến 1226 ).
- Giai đoạn 5: Nước Đại Việt thời Trần ( từ năm 1226 đến 1400 ).
- Giai đoạn 6: Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê ( Thế kỉ XV ).
- Giai đoạn 7 Nước Đại Việt thế kỉ XVI- XVII:
- Giai đoạn 8: Buổi đầu thời Nguyễn ( 1802- 1858 .
2/.Lớp 5;
Giai đoạn 1: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858- 1945 ).
Giai đoạn 2: Bảo vệ chính quyền non trẻ,trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).
Giai đoạn 3: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954- 1975).
Giai đoạn 4:Giai đoạn xây dựng CNXH trong cả nước (Từ năm 1975 đến nay ).
III/.VAI TRÒ CỦA CHUẨN KIẾN THỨC,MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY.
1/. Vai trò.
Là cơ sở để biên soạn SGK,quản lí dạy học,đánh giá kết quả giáo dục ở từng môn học và hoạt động giáo dục bảo đảm tính thông nhất ,tính khả thi của chương trình tiểu học,bảo đảm chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục ở tiểu học.
2/.Lưu ý.
Bài soạn cần tập trung khắc sâu những yêu cầu cơ bản.
Bài soạn cần xác định nội dung và biện pháp dạy học phù hợp.
Đảm bảo cân đối cấu trúc bài học trong SGK.
IV/.MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THƯỜNG SỬ DỤNG TRONG DẠY PHÂN MÔN LỊCH SỬ Ở TIỂU HỌC.
1 /.Phương pháp trực quan.
a/.Bản chất.
b/.Qui trình thực hiện.
GV treo đồ dùng trực quan.
GV trình bày
GV yêu cầu một số học sinh trình bày lại.
……………….
c/.Một số lưu ý.
Căn cứ vào nội dung,xây dựng hệ thống đồ dùng trực quan.
Đảm bảo quan sát đầy đủ
( Lưu ý treo lược đồ …góc bảng và GV đứng bên phải ).
2/. Phương pháp giải quyết vấn đề.
a/.Bản chất .
Dựa trên quá trình lĩnh hội của HS.
b/.Qui trình thực hiện.5 bước
c/.Một số lưu ý.
3/.Phương pháp trường hợp( Tình huống ).
a/. bản chất .
b/.Qui trình thực hiện.
c/.Một số lưu ý.
4/.Phương pháp vấn đáp.
a/. bản chất .
b/.Qui trình thực hiện.
GV nêu câu hỏi.
Gọi HS trả lời.
Đặt cauu hỏi phụ khi học sinh còn lúng.
GV kết luận.
c/. Một số lưu ý.
Đặt câu hỏi cho toàn lớp .
Yêu cầu HS trả lời.
GV có thể có câu hỏi phụ.
Gv nghe HS trả lời không làm việc khác .
GV bình tĩnh nghe HS trả lời.
GV chú ý cách diễn đạt.
V
 
Gửi ý kiến