Bông hồng tặng mẹ

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: St
Người gửi: Vũ Thị Mai (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:50' 31-03-2011
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 126
Số lượt thích: 0 người
Bông HÒng Cho MË
Nhåc và L©i: Hi‹n & PhÜ®ng
MË Öi,
Bông hÒng này con xin trao MË
Bông hÒng này con xin trao MË
nhÜ là tình yêu bé nhÕ cûa con.
MË Öi,
MË là dòng s»a ng†t ngào
Nuôi con khôn l§n nên ngÜ©i
Không ngåi vÃt vä gian lao.
ñây bông hÒng tình yêu
con kính dâng MË yêu
nhÜ tÃm lòng thäo hi‰u
con bi‰t Ön MË nhiŠu
ñây con MË, MË Öi
bao tháng næm ÇÀy vÖi
nh»ng ân tình MË trao
ôi thi‰t tha dåt dào
MË Öi,
Bông hÒng này con xin trao MË
Bông hÒng này con xin trao MË
nhÜ là tình yêu bé nhÕ cûa con
MË Öi,
tình MË r¿c sáng træng r¢m
ÇÜa con muôn lÓi trong Ç©i
Nghïa mË nhÜ t¿a bi‹n khÖi
ñây bông hÒng tình yêu
con kính dâng MË yêu
nhÜ tÃm lòng thäo hi‰u
con bi‰t Ön MË nhiŠu
Version Marcel
ñây con MË, MË Öi
bao tháng næm ÇÀy vÖi
nh»ng ân tình MË trao
ôi thi‰t tha dåt dào...
MË Öi,
Bông hÒng này con xin trao MË
Bông hÒng này con xin trao MË
nhÜ là tình yêu bé nhÕ cûa con.
MË Öi,
tình MË t¿a Çóa hoa hÒng
xinh xinh thÖm ngát hÜÖng nÒng
Gi»a tr©i xuân hÒng ban mai
ñây bông hÒng tình yêu
con kính dâng MË yêu
nhÜ tÃm lòng thäo hi‰u
con bi‰t Ön MË nhiŠu.
ñây con MË, MË Öi
bao tháng næm ÇÀy vÖi
nh»ng ân tình MË trao
ôi thi‰t tha dåt dào
Sưu tầm: Vũ Thị Mai
http://violet.vn/vuthimai1978
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓