Benzen

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Toàn Thằng
Người gửi: Hồ Văn Thiện (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:17' 14-08-2009
Dung lượng: 565.0 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
MÔN HOÁ HỌC LỚP 9
BàI 39 : BENZEN
GIÁO VIÊN THỰC HiỆN : Nguyễn Toàn Thắng
Năm học : 2006 - 2007

Hóy nờu d?c di?m c?u t?o c?a axetilen .T? dú nờu tớnh ch?t hoỏ h?c c?a axetilen v vi?t phuong trỡnh hoỏ h?c minh ho? .
Ph??n 1
Đúng
1/ D?c di?m gi?ng nhau v? c?u t?o c?a etilen v axetilen lm cho etilen v axtilen d?u tham gia ph?n ?ng c?ng l:
c. Đều là chất khí .
d. Cả câu a, b, c .
Hãy chọn đáp án đúng nhất .
Phần 2
Sai, em nên xem lại cấu tạo của C2H4 và C2H2.
a. Đều có 2 nguyên tử cacbon .
b. Đều có liên kết kém bền .
Sai, đây là tính chất vật lí .
Sai,em nên chọn lại .
2/ Di?m khỏc nhau v? tớnh ch?t hoỏ h?c c?a metan v etilen l :
a. Metan cháy còn etilen không cháy .
b. Metan tham gia phản ứng cộng còn etilen tham gia phản ứng thế .
d. Cả a, b, c đều sai.
Hãy chon đáp án đúng .
Sai,em nên xem lại tính chất hoá học của CH4 và C2H4 .
Sai, em nên chọn lại
Đúng
c. Metan tham gia phản ứng thế còn etilen tham gia phản ứng cộng.
Sai, em nên xem lại cấu tạo của C2H4 và C2H2.
CÔNG THỨC CẤU TẠO CỦA BENZEN
LIÊN KẾT ĐÔI
II.Cấu tạo của Benzen
Cho các cụm từ sau : , ,
Hãy điền các cụm từ thích hợp vào câu sau :
Trong phân tử benzen . . . . . . . . . . . . . . . liên kết với nhau . . . . . . . . . . . . . . . gồm . . . . . . . . . . . . . xen kẽ . . . . . . . . . . . Mổi nguyên tử cacbon liên kết với một nguyên tử hidro
3 liờn k?t dụi
6 nguyờn t? cacbon
thành vòng kín
3 liờn k?t don
6 nguyờn t? cacbon
thnh vũng kớn
3 liờn k?t don
Thảo luận
3 liờn k?t dụi
?
?
?
?
Trong benzen 6 nguyên tử cacbon liên kết với nhau tạo thành vòng gồm 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn.
hoặc
Benzentác dụng với Brôm khi có bột Fe xúc tác
+
( B?t Fe xỳc tỏc,to )
Benzen bromua
Hidrobromua
Thuộc loại phản ứng gì ?
+
Br-Br
+
HBr
Fe
to
Phương trình hoá học ở dạng công thức phân tử
Phương trình hoá học ở dạng công thức cấu tạo.
Phản ứng giữa benzen với hydro còn có xúc tác của Ni, t0
Thuộc loại phản ứng gì ?
Phương trình hoá học ở dạng công thức phân tử
Benzen
Xiclohexan
Ch??t de?o
D???c ph??m
Benzen
IV.??ng du?ng cu?a Benzen
.
.
.
.
.
Bài tập 1
Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen là :
a. Phân tử có vòng 6 cạnh .
b. Phân tử có 3 liên kết đôi .
c. Phân tử có vòng 6 cạnh chứa 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn .
d. Phân tử có vòng 6 cạnh chứa liên kết đôi và liên kết đơn .
Hãy chọn câu đúng nhất trong các câu trên.
Sai, chưa đầy đủ , em nên xem lại cấu tạo của C6H6
Đúng
Sai, chưa đầy đủ , em nên xem lại cấu tạo của C6H6
C?ng th?c sai :
C?ng th?c ung :
Ba?i t??p 2
M??t s?? ho?c sinh vi?t c?ng th?c c??u ta?o cu?abenzen nh? sau . Cho bi?t c?ng th?c na?o vi?t ung , vi?t sai . Ta?i sao?
a.
b.
c.
d.
e.
Ba?i t??p 3 :
Ha?y cho bi?t ch??t na?o sau ?y co th? la?m m??t ma?u dung dio?ch br?m . Gia?i th?ch va? vi?t ph??ng tr?nh pha?n ?ng .
CH2 = CH - CH = CH2
CH3 - CH3
a .
d .
c .
b .
Ch??t la?m m??t ma?u dung d?ch br?m la? :
CH2=CH-CH=CH2
V? trong lin k?t ba co 2 lin k?t kem b?n
V? trong 2 lin k?t ?i co 2 lin k?t kem b?n .
+ Br2(dd)
Ni
CH2Br-CH=CH-CH2Br
CH2 = CH - CH = CH2
Hướng dẫn giải bài tập 3 sgk .
b/ Dựa trên khối lượng của brômbenzen ( 15,7 g) và phương trình hoá học ta tính được khối lượng của benzen phản ứng .
- Kh?i lu?ng c?a benzen tớnh du?c l kh?i lu?ng benzen ph?n ?ng n?u ph?n ?ng xóy ra hon ton ( 100% ) . T? dú tớnh du?c kh?i lu?ng c?a benzen v?i hi?u su?t ph?n ?ng l 80% .
Avatar

Thành viên mới góp vào trang cô giáo bài giảng, mời cô giáo ghé vào EaKar - Đăk Lăk để giao lưu. Chúc gia đình mạnh khỏe.

Avatar
Đừng sống không có mục đích

Trong cuộc sống, những gì thuộc về quá khứ hay hiện tại đều quan trọng, song điều quan trọng nhất lại là những gì bạn muốn đạt được trong tương lai. Vì thế, bạn cần phải có mục tiêu. Mục tiêu trong từ điển được giải thích là mục đích, kế hoạch hay những việc hy vọng làm được. Có mục tiêu, bạn mới tìm thấy cho mình phương hướng, cuộc sống phiêu bạt không có mục tiêu làm bạn trở nên tầm thường và có thể hối hận suốt đời.

Bạn hãy hình dung, người không có mục tiêu cũng như con thuyền thiếu bánh lái, chỉ còn biết lênh đênh trên biển lớn với sự mông lung. Nhiều người trong cuộc sống thường nhật cũng như trong sự nghiệp của mình chỉ biết làm theo người khác, thụ động chạy theo vòng tròn của người khác, như con sâu róm trong thí nghiệm của nhà côn trùng học nổi tiếng người Pháp Zapah. Nhà côn trùng học này đã thả một loại sâu róm, chỉ biết bò theo những con sâu róm trước vào một cái lọ với đầy đủ loại thức ăn mà chúng ưa thích, vậy mà sau 7 ngày cứ bò quanh quẩn theo hình tròn của chiếc lọ, chúng đều chết vì mệt mỏi. Như vậy, có phải cả cuộc đời những người đó không có mong ước thành công? Hoàn toàn không phải thế, song chắc chắn chỉ vì họ không có bất cứ kế hoạch gì.

 
Gửi ý kiến