Gốc > Văn học Việt Nam > VH VN từ TK X đến TK XIX (VHTĐ) > Thơ Trung Đại > Tú Xương >

Trần Tế Xương

loixua65a

 

 Hoàn cảnh lịch sử

M Trn Tế Xương ti thành ph Nam Định

Thời kỳ ông sống là thời kỳ thực dân Pháp bắt đầu đặt nền móng thống trị ở miền Bắc Việt Nam.

Tác phẩm

Với giọng văn châm biếm sâu cay, thơ văn của ông đã đả kích bọn thực dân phong kiến, bọn quan lại làm tay sai cho giặc, bọn bán rẻ lương tâm chạy theo tiền bạc, bọn rởm đời lố lăng trong buổi giao thời.


Nhắn tin cho tác giả
Đoàn Thị Thuỷ @ 23:24 09/06/2009
Số lượt xem: 584
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến