Gốc > Văn học nước ngoài > Truyện thơ ngụ ngôn của Ê -dốp >

Mụ đàn bà và con gà mái

chue1bb99te2809cc491c3a8c491e1baa7ucc6b0e1bba1ice1bb95e2809de1babfchtrongnc6b0e1bb9bcle1bba5t_03
 
 Gà mái đẻ mỗi ngày một trứng
Mụ chủ nhà cao hứng cho rằng:
Ăn nhiều hẳn đẻ càng hăng
Mỗi ngày hai trứng , càng tăng lợi nhiều
Nghĩ sao mụ quyết làm theo
Ngày ngày gà nốc chặt diều béo quay
Tức thì gà tịt đẻ ngay!
 
Nhắn tin cho tác giả
Đoàn Thị Thuỷ @ 16:32 27/05/2009
Số lượt xem: 756
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến