Gốc > Tiếng Việt > Từ ngữ > Các biện pháp tu từ >

Một số phép tu từ từ vựng


* So sánh : đối chiếu sự vật này với sự vất khác có nét tương đồng
* Ân dụ : Gọi tên sự vật hiện tượng khác có nét tương đồng
* Nhân hóa : cách gọi tả con vật đồ vật.v.v bằng những twf ngữ vốn dùng cho con người làm cho thế giwofi con vật cây côi đồ vật ... trở nên gần gũi biểu thị được những suy nghĩ tình cảm của con người
* Hoán dụ : gọi tên sự vật hiện tượng khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó
* Nói quá : Biện pháp tu từ phóng đại mức độ qui mô tính chất của sự vật hiện tượng được miêu tả để nhân mạnh gây ấn tượng tăng tính biểu cảm
* Nói giảm nói tránh : dùng cách diễn đạt tế nhị uyển chuyển trán hgaay cảm giác qua đâu buồn ghê sợ nặng nề và tránh thô tục thiếu lịch sự
* Điệp ngữ : lặp lại từ ngữ hoạc cả câu để làm nối bật ý gây cảm xúc mạnh
* Chơi chữ : Cách lợi dụng đặc sắc về âm và về nghĩa của từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm hài hước
Nhắn tin cho tác giả
Đoàn Thị Thuỷ @ 16:40 08/06/2009
Số lượt xem: 9424
Số lượt thích: 1 người (Dương Nguyên Khang)
 
Gửi ý kiến