Gốc > Văn học Việt Nam > Văn học dân gian > Ca dao > Ca dao tình yêu >

Chùm ca dao về tình yêu (1)

Xa nhau xa bóng xa hình
Nhưng không xa được tấm tình cho nhau

Received from Kristine Trần

Yêu nhau chẳng quản gần xa
Một ngày chẳng đến bằng ba bốn ngày

Áo tứ thân em treo trên mắc
Đêm anh nằm anh đắp lấy hơi
Nhớ em em vẫn ở đời
Qu
ên em em mới ra người kiếp xưa

Yêu anh tâm trí hao mòn
Yêu anh đến thác cũng còn yêu anh

Dù ai cho bạc cho vàng
Chẳng bằng trông thấy mặt chàng hôm nay

Tìm nàng mà chẳng thấy nàng
Bâng khuâng như mất lạng vàng trong tay

Anh đi đằng ấy xa xa
Để em ôm bóng trăng t
à năm canh

Mình về có nhớ ta chăng
Ta về ta nhớ h
àm răng mình cười

Chàng về cho chóng mà ra
Kẻo em chờ đợi sương sa lạnh lùng

Hun em anh hít lấy hơi
Lỡ khi phòng vắng còn mùi của em

Trèo non những ước non cao
Anh đi đò dọc ước ao sông dài

Yêu nhau chẳng quản chiếu giường
Dẫu rằng tàu lá che sương cũng tình

Duyên kia ai đợi mà chờ
Tình này ai tưởng mà tơ tưởng tình

Qua cầu than thở cùng cầu
Cầu bao nhiêu nhịp dạ sầu bấy nhiêu
Qua đình ngả nón trông đình
Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu

Chẳng tham nhà ngói rung rinh
Tham về một nỗi anh xinh miệng cười
Miệng cười anh đáng mấy mươi
Chân đi đáng nén miệng cười đáng trăm

Một thương tóc bỏ đuôi gà
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên
Ba thương má lúm đồng tiền
Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua
Năm thương cổ yếm đeo b
ùa
Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng
Bảy thương nết ở khôn ngoan
Tám thương ăn nói dịu dàng thêm xinh
Chín thương cô ở một mình
Mười thương con mắt có tình với ai

Yêu nhau cữ vị là vì
Chữ dục là muốn chữ tùy là theo

Gần thì chẳng hợp duyên cho
Xa xôi cách mấy lần dò cũng theo

Thuyền về có nhớ bến chăng
Bến th
ì một dạ khăng khăng đợi thuyền

Công trình ân ái biết bao
Gặp nhau lại thẹn toan chào lại thôi

Đôi ta như nghĩa tào khang
Xuống khe bắt ốc lên đàng hái rau

Đôi ta như đũa nòng nòng
Đẹp duyên nhưng chẳng đẹp lòng mẹ cha

Đường dài ngựa chạy biệt tăm
Người thương có nghĩa trăm năm cũng về

Con dao vàng rọc trầu vàng
Mắt anh anh liếc mắt nàng nàng đưa

Thấy anh như thấy mặt trời
Chói chang khó ngó trao lời khó trao

Ngày ngày em đứng em trông
Trông non non ngất trông sông sông d
ài
Trông mây mây kéo ngang trời
Trông trăng trăng khuất trông người người xa

Chim xa bầy thương cây nhớ cội
Người xa người tội lắm người ơi
Thà rằng chẳng biết thì thôi
Biết rồi mỗi đứa một nơi sao đành

Chiều chiều ra đứng ngõ trông
Ngõ thì thấy ngõ người không thấy người

Chiều chiều ra ngõ mà trông
Bạn không thấy bạn tình không thấy tình

Ước sao ăn ở một nhà
Ra vào đụng chạm kẻo mà nhớ thương

Thương anh em chẳng nói ra
Trong ruột thì héo ngoài da thì vàng

Chẳng chè chẳng chén sao say
Chẳng thương chẳng nhớ sao hay đi tìm

Ước gì sông rộng một gang
Bắc cầu dải yếm để chàng sang chơi

Đêm qua chớp bể mưa nguồn
Hỏi người tri kỷ có buồn hay chăng
Cá buồn cá lội tung tăng
Em buồn em biết đãi đằng cùng ai

Nhớ ai con mắt lim dim
Chân đi thất thểu như chim tha mồi
Nhớ ai hết đứng lại ngồi
Ng
ày đêm tơ tưởng một người tình nhân


Nhắn tin cho tác giả
Đoàn Thị Thuỷ @ 09:33 14/05/2009
Số lượt xem: 861
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến