Gốc > Văn học Việt Nam > Văn học dân gian > Ca dao > Ca dao châm biếm >

Chùm ca dao NHững câu hát than thân

1.Nước non lận đận một mình,
Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay.
Ai làm cho bể kia
đầy,
Cho ao kia cạn, cho gầy c
ò con?

2.Thân em như trái bần trôi
Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu.

3.Thân em như hạt mưa sa,
Hạt vào
đài các,hạt ra ruộng cày.

4.Thân em như giếng giữa đàng,
Người thanh rửa mặt, người phàm rửa chân.
5.Thân em như tấm lụa

đào,
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.
6.Gánh cực mà đổ lên non,
Cong lưng mà chạy, cực còn theo sau.

 

 

· CÁI CÒ ĐI ĐÓN CƠN MƯA
TỐI TĂM M
Ù MỊT AI ĐƯA C
Ò VỀ
CÒ VỀ TH
ĂM Q
UÁN CÙNG QUÊ
TH
ĂM CHA, THĂM MẸ, CÒ VỀ TH
ĂM ANH

CÁI C
Ò LẶN LỘI BỜ SÔNG
GÁNH GẠO NUÔI CHỒNG TIẾNG KHÓC NỈ NON

TRỜI MƯA
QUẢ DƯA VẸO VỌ
CON TÔM
ĐÁNH ĐÁO
CON C
Ò KIẾM
ĂN

THÂN EM NHƯ MIẾNG CAU KHÔ
KẺ THANH THAM MỎNG, NGƯỜI THÔ THAM D
ÀY

THÂN EM NHƯ LÀ
ĐẠI BI
N
GÀY THÌ DÃI NẮNG, Đ
ÊM THÌ DẦM SƯƠNG

THÂN EM NHƯ TRÁI BẦN KHÔ
GIÓ DẬP SÓNG DỒI BIẾT TẤP VÀO
ĐÂU

·

· Thân trách thân sao thân lận đận , mình trách mình thì giận gian nan.
Thân em như tấm lụa
đ
ào ,
Phất phơ trước gió biết vào tay ai.

Còn duyên kẻ
đón người đưa
,
Hết duyên
đi sớm về trưa một m
ình.

Thương thay thân phận con tằm
Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ
Thương thay lũ kiến li ti
Kiếm ăn được mấy phải đi t
ìm mồi.
Thương thay hạc lánh
đường mây
Chim bay mỏi cánh biết ng
ày nào thôi
Thương thay con cuốc giữa trời
Dầu kêu ra máu có người nào nghe.
--------------
Thân em như trái bần trôi
Gió dập sóng dồi biết tấp vào
đâu.
-----------
Con c
ò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xưống ao
Ông ơi ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãi xáo m
ăng
Có xáo th
ì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng có con.
----------
Gánh cực mà
đổ lên non
Cong lưng mà chạy, cực còn theo sau.
---------
Thân em như hạt mưa sa
Hạt vào
đài cát, hạt ra ruộng cày
----------
Ngang lưng thì thắt bao vàng
Đầu đội nón dấu, vai mang súng dài.
Một tay thì cắp hỏa mai
Một tay cắp giáo, quan sai xuống thuyền.
Tùng tùng trống
đánh ngũ liên,
Chân bước xuống thuyền nước mắt như mưa.


Nhắn tin cho tác giả
Đoàn Thị Thuỷ @ 09:40 14/05/2009
Số lượt xem: 2129
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến