Gốc > Văn học Việt Nam > Văn học dân gian > Ca dao > Ca dao bắt đầu từ các chữ cái A,B,C >

Chùm ca dao bắt đầu là chữ A

Ai đi bờ đắp một mình
Phất phơ chiếc áo giống hình phu quân
-o-
Ai
đi đâu đấy hỡi ai
Hay l
à trúc đã nhớ mai đi tìm
-o-
Ai
đi muôn dặm non sông
Để ai chứa chất sầu đong vơi đầy
-o-
Ai đi sục sịch ngo
ài hàng dưa
Phải ch
ăng chú thợ mộc với cái cưa cái bào
Ai
đi sục sịch ngoài hàng rào
Phải ch
ăng chú thợ mộc với cái bào cái cưa
-o-
Ai kêu là rạch, em gọi là sông
Phù sa theo nước chảy mênh mông
Sông ơi, thấm mát
đời con gái
Chẳng muốn l
ìa sông, chẳng muốn lấy chồng
-o-
Ai làm cho bướm lìa hoa
Cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng
-o-
Ai ơi chí ở cho bền
Dù ai xoay hướng
đổi nền mặc ai
D
ù ai nói Đông nói Tây,
Ta đây vẫn vững như cây giữa rừng
-o-
Ai ơi chớ vội cười nhau
Cây n
ào mà chẳng có sâu chạm cành
-o-
Ai ơi ừng bỏ ruộng hoang
Bao nhiêu tấc
đất tấc vàng bấy nhiêu
-o-
Ai về có nhớ ta ch
ăng
Ta về ta nhớ h
àm răng mình cười
-o-
Anh
đi ba bữa anh về
Rừng sâu nước độc anh đừng ở lâu
-o-
Anh em bốn bể l
à nhà
Người dưng khác họ vẫn là anh em
-o-
Anh ơi
đi lính cho Tây
Con dại cả bầy bỏ lại ai nuôi
-o-
Anh ơi uống rượu th
ì say,
Bỏ ruộng ai cày, bỏ giống ai gieo
-o-
Anh tỷ như phận anh
Chẳng thà ở lều tranh
Như thầy T
ăng, thầy Lộ
Cũng không ham mộ,
Như Vương Khải, Thạch S
ùng
Đạo người giữ vẹn, bần cùng sá chi
-o-
Anh về bán ruộng cây da
Bán cặp trâu già, mới cưới
đặng em.
-o-
Anh về
đếm hết sao trời
Em đây kết tóc ở đời với anh
-o-
Ăn lắm th
ì hết miếng ngon
Nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ
-o-
Ăn đong cho đáng ăn đong
Lấy chồng cho đáng h
ình dong con người
-o-
Ai cũng tưởng bậu hiền
Cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai
-o-
Ai buồn ai khóc thiết tha
Tui vui tui cũng chan hoà giọt châu
-o-
Ai
đem con sáo sang sông
Để cho con sáo sổ lồng bay cao
-o-
Ai đi đường ấy hỡi ai
Hay l
à trúc đã nhớ mai đi tìm
Tìm em như thể tìm chim
Chim bay biển Bắc,
đi tìm biển Đông
-o-
Ai l
àm Nam Bắc phân kỳ
Cho hai giòng lệ
đầm đìa nhớ thương
-o-
Ai mà nói dối cùng ai
Thì trời giáng hạ cây khoai giữa
đồng
Ai m
à nói dối cùng chồng
Thì trời giáng hạ cây hồng bờ ao
-o-
Ai nhứt thì tôi
đứng nhì
Ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba
-o-
Ai ơi chơi lấy kẻo già
M
ăng mọc có lứa người ta có thì
Chơi xuân kẻo hết xuân
đi
Cái gi
à sòng sọc nó thì theo sau
-o-
Ai ơi chớ nghĩ mình hèn
Nước kia dù
đục lóng phèn cũng trong
-o-
Ai ơi chớ vội cười nhau
Cười người hôm trước hôm sau người cười
-o-
Ai ơi
đã quyết thì hành
Đã đốn thì vác cả cành lẫn cây
-o-
Ai ơi
đã quyết thì hành
Đã đan thì lặn, tròn vành mới thôi
-o-
Ai ơi
đừng lấy học trò
Dài lưng tốn vải
ăn no lại nằm
Hay nằm thời có v
õng đào
Dài lưng thời có áo chào nhà vua
Hay
ăn thời có gạo kho
Việc g
ì mà chẳng ăn no lại nằm
-o-
Ai ơi đừng lấy pháo binh
Nửa đ
êm nó bắn rung rinh cái giường
-o-
Ai ơi ở chí cho bền
Dù ai xoay hướng
đổi nền mặc ai
-o-
Ai phụ tôi có đất trời chứng giám
Phận tôi ngh
èo, tôi không dám phụ ai
Tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài
Ai dè giếng cạn, tiếc hoài sợi dây
-o-
Ai về ai ở mặc ai
Áo dài ở lại,
đến mai hãy về
-o-
Ai về Bình
Định mà coi
Đàn bà cũng biết múa roi, đi quờn
-o-
Ai về em gởi bức thơ
Hỏi người bạn cũ bây giờ nơi nao
Non kia ai đắp m
à cao
Sông kia, biển nọ ai
đào mà sâu
-o-
Anh buồn có chỗ thở than
Em buồn như ngọn nhang tàn thắp khuya
-o-
Anh
đánh thì em chịu đòn
Tánh em hoa nguyệt mười con chẳng chừa
-o-
Anh
đã có vợ hay chưa?
Mà anh
ăn nói gió đưa ngọt ngào
Mẹ già anh ở nơi nao
Để em tìm vào hầu hạ thay anh
-o-
Anh
đâu phải mê bông quế mà bỏ phế cái bông lài
Quế thơm ban ngày, lài ngát ban
đêm
-o-
Anh
đi đường ấy xa xa
Để em ôm bóng trăng t
à năm canh
Nước non một gánh chung t
ình
Nhớ ai ai có nhớ mình hay ch
ăng
-o-
Anh đi em một ngó chừng
Ngó sông sông rộng, ngó rừng rừng sâu
-o-
Anh đi em một ngó chừng
Ngó trăng trăng lặn, ngó rừng rừng sâu
-o-
Anh đi, em ở lại nh
à
Hai vai gánh vác mẹ già, con thơ
Lầm than bao quản muối dưa
Anh
đi, anh liệu chen đua với đời
-o-
Anh đi kiệu lộng ba bông
Bỏ em cấy lúa đồng không một m
ình
-o-
Anh gặp em hồi
đứng bóng đang trưa
Trách trời sao vội tối, anh chưa phân cạn lời
-o-
Anh Hai, anh tính đi "mô" ?
Tôi đi chợ Tết, mua khô cá thiều
-o-
Anh hít cái bông bưởi, anh c
òn hửi cái bông cam
Anh thích nấm tràm, anh lại ham nấm mối
-o-
Anh lấy
được em bỏ công ao ước
Em lấy được anh thoả dạ ước ao
-o-
Anh mau thức dậy học b
ài
Mong cho anh sớm thành tài
Trước làm
đẹp mặt nở mày mẹ cha
Sau là không phụ tình ta bao ngày
-o-
Anh này rõ khéo làm
ăn
Đi c
ày chẳng biết, chít khăn mượn người
-o-
Anh nói với em nhiều tiếng thâm trầm
Nằm đ
êm nghĩ lại nát bằm lá gan
-o-
Anh ơi anh ở lại nhà
Thôi
đừng vui thú nguyệt hoa chơi bời
C
òn tiền kẻ rước, người mời
Hết tiền, chẳng thấy một người nào ưa
-o-
Anh ơi em chẳng lấy
đâu
Anh đừng cạo mặt, nhổ râu tốn tiền
-o-
Anh ơi nơm cá xong chưa
Xuồng em neo đợi chờ trưa anh về
-o-
Anh say rượu ng
ày mai sẽ tỉnh
Kẻ say tình, mãi không tỉnh
đâu em
-o-
Anh thương em, thương quấn thương quít
Anh bồng ra gốc mít, anh bồng khít gốc chanh
Anh bồng quanh đám sậy, anh bồng bậy vô mui
Anh bồng lui sau lái, anh bồng ngoáy trước mũi
-o-
Anh thương em trầu hết lá lươn
Cau hết nửa vườn, cha với mẹ n
ào hay
Dầu mà cha mẹ có hay
Nhứt
đánh nhì đày, hai lẽ mà thôi
Gươm vàng
để đó em ôi
Chết th
ì chịu chết, lìa đôi anh không lìa
-o-
Anh về
đô thị hôm nao
Gió lay cây choại, lệ tr
ào mi em
-o-
Anh về em chẳng dám
đưa
Hai h
àng nước mắt như mưa tháng mười
-o-
Anh về làm rể
ăn cơm với cá
Em về l
àm dâu ăn rau má với rạm đồng
-o-
Anh với em m
à tựa vai kề
Nay dù em có lạc Sở sang Tề
Thì em cũng nên gởi thơ về một lá
đặng cho anh hay
-o-
Áo anh đứt chỉ đường t
à
Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu
-o-
Ăn được, ngủ được là tiên
Không
ăn không ngủ, mất tiền thêm lo
-o-
Ăn sao cho được mà mời
Thương sao cho
được vợ người mà thương
-o-
Ăn cây sung ngồi gốc cây sung
Lấy anh th
ì lấy, nằm chung không nằm
-o-
Ăn tàn ăn mạt, ăn nát cửa nhà
Con gà nuốt trộng, cá bống nuốt tươi
-o-
Ăn trái nhớ kẻ trồng cây
Uống nước nhớ người đ
ào giếng
-o-
Ầu ơ... Anh về bán
đất cây da
Để khuya em đắp gió Tây lạnh l
ùng
-o-
Ầu ơ... Bồng bống bông bông
Lớn lên con phải cố học hành
Học là học
đạo làm người
Con
đừng lêu lổng kẻ cười người chê
-o-
Ầu ơ... Cháu ơi cháu ngủ cho lâu
Mẹ cháu
đi cấy đồng sâu chưa về
Chừng về bắt được con cá tr
ê
Tròng cổ mang về bà cháu mình
ăn
-o-
Ầu ơ... Chim quy
ên lẻ bạn, than thở một mình
Bây giờ mình lẻ bạn (ơ) một mình, mình thở than
-o-
Ầu ơ... Em tôi khát sữa bú tay
Ai cho bú thép ngày rày mang ơn
-o-
Ầu ơ... Gió
đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
Về sông
ăn cá về đồng ăn cua
-o-
Ầu ơ... Má ơi đừng đánh con đau
Để con hát bội l
àm đào má coi
-o-
Ầu ơ... Mẹ ơi
đừng đánh con đau
Để con bắt cá hái rau mẹ d
ùng
Bắt cá, cá lội trên
đàng
Hái rau rau héo, hỏi sao mẹ dùng hả con?...
-o-
Ầu ơ... Mười hai giờ kiểng
đổ nhà thờ
Sao anh không học
đặng nhờ tấm thân?
-o-
Ầu ơ... Quạ k
êu nam đáo nữ phòng
Người dưng khác họ
đem lòng nhớ thương
Liệu bề
đát được thì đương
Đừng gầy rồi bỏ thói thường cười ch
ê
-o-
Ầu ơ... Ví dầu cá bống
đánh đu
Tôm c
àng hát bội, cá thu cầm chầu
-o-
Ầu ơ... Ví dầu cá lóc nấu canh
Bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm
-o-
Ầu ơ... Ví dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra
Bậu ra bậu lấy ông câu
Bậu câu cá bống chặt
đầu kho tiêu
Kho tiêu kho ớt kho hành
Kho ba lượng thịt
để dành mẹ ăn
-o-
Ầu ơ... Ví dầu ví dẫu ví dâu
Ví qua ví lại ví trâu vô chuồng
-o-


Nhắn tin cho tác giả
Đoàn Thị Thuỷ @ 09:41 14/05/2009
Số lượt xem: 820
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến