Gốc > Văn học Việt Nam > Văn học dân gian > Ca dao > Ca dao châm biếm >

Chồng yêu

Lỗ mũi em mười tám gánh lông
Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho
Đêm nằm thì ngáy o o
Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà
Đi chợ thì hay ăn quà
Chồng yêu chồng bảo về nhà
đỡ cơm
Tr
ên đầu những rác cùng rơm
Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc
đầu


Nhắn tin cho tác giả
Đoàn Thị Thuỷ @ 09:38 14/05/2009
Số lượt xem: 519
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến