Ký hiệp định Genèver 1954.wmv

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Nguyễn Trừ Tâm (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:17' 28-12-2009
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 33
Mô tả:
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến