Từ "chạy"

chạy ■ tính từ • [việc diễn ra] thuận lợi, trôi chảy, không bị ngừng trệ công việc tháng này có vẻ chạy hơn tháng trước hàng bán chạy (bán nhanh do có nhiều người mua) ■ động từ 1. [người, động vật] di chuyển thân thể bằng những bước nhanh, mạnh và liên tiếp chạy một mạch về nhà thi chạy tiếp sức chạy nhanh như ngựa 2. [người] di chuyển nhanh đến nơi khác, không kể bằng cách gì chạy xe lên thành phố (đi bằng...

Từ "chân"

Danh từ bộ phận dưới cùng của cơ thể người hay động vật, dùng để đi, đứng, chạy, nhảy, v.v. co chân đá thú bốn chân đi chân cao chân thấp nước đến chân mới nhảy (tng) chân con người, coi là biểu tượng của cương vị, tư cách hay phận sự nào đó trong một tổ chức có chân trong hội đồng khoa học thiếu một chân tổ tôm (kng) kế chân người khác (Khẩu ngữ) một phần tư con vật có bốn chân, khi chung nhau sử dụng...

Nghĩa của từ "Tay"

tay ■ danh từ 1. bộ phận của cơ thể người, từ vai đến các ngón, dùng để cầm, nắm đưa tay vẫy làm nhanh tay lên! tay làm hàm nhai (tng) 2. chi trước hay xúc tu của một số động vật, thường có khả năng cầm, nắm đơn giản tay vượn tay gấu bạch tuộc thò tay bắt mồi 3. biểu tượng cho sự lao động cụ thể của con người tay cày, tay cuốc mỗi người giúp một tay 4. biểu tượng của khả...

Từ đa nghĩa

1362744 Từ đa nghĩa (cách gọi khác từ nhiều nghĩa) là những từ có một số nghĩa biểu thị những đặc điểm, thuộc tính khác nhau của một đối tượng, hoặc biểu thị những đối tượng khác nhau của thực tại. Hiện tượng từ đa nghĩa được quan sát thấy ở hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới. Ví dụ như từ đi trong lTiếng Việt à một từ đa nghĩa, nó vừa có nghĩa chỉ “dịch chuyển bằng hai chi dưới” (tôi đi rất nhanh nhưng vẫn không...

Con xin lỗi mẹ

1178731 Đọc sách, tôi rất thích một câu nói của nhà văn người Úc: "Không có gì là hoàn hảo, có chăng chỉ là sự đề cao mà thôi". Đúng, thử hỏi trong chúng ta có ai dám tự nói mình chưa mắc lỗi dù chỉ một lần không? Tôi cũng vậy, có lẽ tôi không thể quên lỗi lầm mình gây ra hôm đó, khiến người tôi yêu quý nhất - mẹ tôi, buồn lòng... Hôm ấy, đất dát vàng ánh nắng, trời mát dịu, gió khẽ hôn lên má...