VÀI SUY NGHĨ VỀ VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG NGỮ NAM BỘ Ở CÁC TRƯỜNG HỌC ĐBSCL HIỆN NAY

3336576 Hiện nay nhiều Sở GD-ĐT ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã biên soạn được chương trình giảng dạy Ngữ văn địa phương. Nhiều tỉnh có công trình nghiên cứu, in thành sách phục vụ giảng dạy như Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ… Phần lớn các công trình này đều chỉ ra được cái sai trong cách phát âm của địa phương mình, đồng thời góp phần bổ sung vốn phương ngữ Nam Bộ vào kho từ vựng chung của nước nhà mà các vùng...